Due Diligence

Due Diligence

Groeien op een gezonde basis is aangeraden. Het uitvoeren van een professionele due diligence (boekenonderzoek) bij een overname is daar een belangrijk sluitstuk van. Onze multidisciplinaire teams met expertise in tax, accounting, audit, sustainability en IT zorgen ervoor dat onze klant met kennis van zaken zijn overname kan realiseren.

Een “to-the-point” due diligence process.

RSM Belgium heeft uitgebreide ervaring in het uitvoeren van buy-side due diligence en vendor due diligence.
 

Wat is een buy-side due diligence?
 

Een buy-side due diligence is een analyse van de over te nemen onderneming, uitgevoerd door de potentiële overnemer om bepaalde overnamerisico's van de doelonderneming te identificeren en te beperken. Over het algemeen worden de volgende gebieden geanalyseerd:
 

 • Beoordeling van de jaarrekening
 • Beoordeling van het businessplan
 • Analyse van fiscale en sociale risico's
 • Analyse van juridische en regelgevingsrisico's
 • Analyse van de risico's in verband met geschillen en mogelijke claims (huidige en/of potentiële)
 • Controle van de eigendom van de activa
 • Inventaris van de garanties
 • ......
   

Wat is een vendor due diligence?
 

Een vendor due diligence is vergelijkbaar met een (overname) due diligence. Dit wordt aangevraagd door de aandeelhouders van het over te dragen bedrijf en is bedoeld voor potentiële kopers. Het doel is om deze snel te overtuigen en ook in staat te stellen om in een kort tijdsbestek een bod uit te brengen. Een vendor due diligence heeft verschillende voordelen en maakt het mogelijk:
 

 • Anticiperend de aandacht vestigen op zwakke punten/problemen en zo de transactie veiligstellen en de waarde van het bedrijf maximaliseren
 • Het overnameproces versnellen en goed onder controle houden
 • De interne organisatie zo min mogelijk verstoren tijdens het overnameproces.

 

Een vendor due diligence geeft aandeelhouders de mogelijkheid om op een consistente en veilige manier financiële informatie te communiceren aan verschillende kopers en potentiële investeerders.

 

Het omvat meestal de boekhoudkundige en financiële (upstream en downstream) aspecten, maar ook de fiscale, operationele, commerciële, strategische, pensioen- en personeelsaspecten.

De verschillende stappen van een due diligence zijn:
 

 • Samen met de klant (opdrachtgever, directiecomité, raad van bestuur, enz.) de belangrijkste stappen bepalen en de bijbehorende rapportages
 • De reikwijdte van het due diligence onderzoek bepalen
 • Een kalender opstellen
 • De opdrachtbevestiging opstellen en ondertekenen
 • Uitvoeren van de opdracht
 • Opstellen van het rapport
 • Conclusie (voortzetten of beëindigen van de transactie, aanvullende informatie opvragen).
   

Daarnaast moet ook het kader voor financiële due diligence worden vastgesteld:
 

 • Beoordeling van de belangrijkste financiële documenten (kwesties en moeilijkheden)
 • Beoordeling van de belangrijkste financiële parameters en kasindicatoren
 • Algemene en financiële organisatie
 • Beoordeling van de kwaliteit en nauwkeurigheid van financiële gegevens: kruiscontrole van financiële informatie 
 • Analyse van buitenbalansverplichtingen
 • Kritische analyse van het ondernemingsplan

Het realiseren van een overname is een hele onderneming op zich en brengt veel risico's met zich mee.
 

Een overname vergt meestal een grote financiële investering. De overige risico's kunnen het beste tot een minimum worden beperkt.
 

Daarom is het essentieel om risico's te identificeren en te beheersen en onaangename verrassingen, prijsaanpassingen en geschillen te voorkomen.
 

RSM Belgium helpt u bij het identificeren en beoordelen van de risico's die gepaard gaan met de overname. Deze ondersteuning kan onder meer geboden worden in de volgende domeinen:
 

Succesvolle onderhandelingen zijn gebaseerd op verschillende aspecten: wees voorbereid, bouw de verschillende stappen van de onderhandeling op tijd en beheer de uitwisseling van informatie. Hiervoor heeft de koper voldoende sleutelinformatie nodig. RSM Belgium ondersteunt u bij het identificeren en verzamelen van deze informatie. Informatie zoals de sterktes en zwaktes van het bedrijf, de historische financiële gegevens, het groeipotentieel, de risico's, de businessplannen, enz. zijn essentieel voor een succesvolle onderhandeling.

Het rapport wordt aangepast aan uw specifieke behoeften, maar omvat gewoonlijk de volgende aspecten:
 

 • Samenvatting
 • Financiële overzichten
 • Historische en huidige bedrijfsresultaten
 • Nettoschuld en kasstromen
 • Kwaliteit van de financiële gegevens
 • Kwaliteit van de resultaten en de schuldIdentificatie van belasting- en btw-risico'sIdentificatie van personeelsgerelateerde risico's
 • Toelichtingen.

U hebt net een overname afgerond en wenst verdere professionele ondersteuning. Dan kan RSM Belgium u verschillende gespecialiseerde diensten aanbieden in deze verschillende domeinen:

 

Voor meer informatie over dit onderwerp neem gerust contact op met onze experts

Contacteer ons

Als u een vraag of een opmerking over dit onderwerp heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.