Waardering bedrijf

Waardering bedrijf

 

De waarde kennen van je bedrijf kan als bedrijfsleider zeer waardevol zijn. Sectorervaring en relevante M&A marktgegevens zorgen ervoor dat je een juiste kijk krijgt op de waarde van je onderneming.

De waardering naar zijn juiste waarde geschat

 

Om een zo correct en realistisch mogelijke waardering uit te voeren, is het noodzakelijk om uit te gaan van gegevens die de economische realiteit van de onderneming zo goed mogelijk weerspiegelen. Deze inzichten kunnen worden verkregen door de volgende informatie:
 

Jaarrekeningen: deze informatie is in principe altijd beschikbaar, maar is meestal niet voldoende om een volledige waardering uit te voeren.
 

Proefbalans en analytische boekhouding: De meer gedetailleerde proefbalans geeft een meer diepgaand inzicht in de verschillende kosten- en batenrekeningen. Het is daarom erg nuttig voor het opstellen van een waardering. Als er verschillende productlijnen of bedrijfsgebieden zijn, is analytische boekhouding een zeer waardevol hulpmiddel.


Managementrapportering: Tussentijdse rapportering kan ook een extra troef zijn bij het verfijnen van de cijfers.


Bedrijfsplan: Hoe meer inzicht je kunt geven in de toekomst, hoe meer onderbouwd de waarderingsoefening is, aangezien deze altijd gebaseerd is op een aantal veronderstellingen.


Lijst van eenmalige inkomsten en uitgaven: Een goed inzicht hebben in eenmalige kosten of inkomsten is ook erg belangrijk om een correct beeld te hebben van de economische realiteit van het bedrijf zonder impact van deze eenmalige elementen. Aangezien deze inkomsten of kosten soms een zeer grote impact kunnen hebben op de waardering van je bedrijf, is deze reflectie essentieel.


Sterke en zwakke punten: Denk na over de sterke en zwakke punten van je bedrijf, maar bekijk dit vanuit het perspectief van een potentiële overnemer

 

 

Je staat op het punt een bedrijf over te nemen of te verkopen, maar je weet niet hoeveel het waard is? Geen enkele methode kan de waarde van een bedrijf met perfecte nauwkeurigheid bepalen. Bovendien is een waardebepaling gebaseerd op een aantal veronderstellingen en deze kunnen verschillen afhankelijk van wie de waardebepaling uitvoert.


Bovendien zijn het niet alleen de cijfers waarmee rekening moet worden gehouden in het waarderingsproces. Het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn om rekening te houden met de (gebrekkige) knowhow van het personeel of het groeipotentieel van het bedrijf of de sector.

 

Ten slotte, als je aan de kant van de verkoper staat, vraag je jezelf best op voorhand af of je al dan niet een prijs bepaalt wanneer je de markt benadert. Afhankelijk van de context is het al dan niet aan te raden om een prijs vast te stellen.


Als je aan de kant van de koper staat, weet dan op voorhand "hoe ver je kunt springen?" en laat je niet meeslepen door een opportuniteit die je triggert.   
 

In deze context helpt RSM Belgium u bij het inschatten van de waarde van uw bedrijf en ondersteunt u bij het bepalen van de juiste strategie.

 

 

Dit kan het best worden bekeken vanuit het perspectief van de potentiële koper. In elk geval is het de koper die zal beslissen welke elementen doorslaggevend zijn bij het bepalen van een specifieke (extra) prijs. De terugkerende parameters zijn:


Sterke EBITDA: Jaar na jaar aantonen dat het operationele resultaat (EBITDA) op zijn minst stabiel is en bij voorkeur stijgt, geeft veel comfort aan de potentiële koper. Dit maakt toekomstige resultaten tot op zekere hoogte voorspelbaar.


Overtollige kaspositie: Het is met de overtollige cash, die het bedrijf elk jaar genereert, dat de koper de investering kan terugbetalen. Hoe hoger de jaarlijkse overtollige kaspositie, hoe hoger de overnameprijs kan zijn.


Niche-activiteit: Wat zijn je unique selling arguments? Hoe maak je het verschil met concurrenten? Hoe unieker je positie, hoe meer waarde je bedrijf zal hebben in de ogen van een overnemer.


Groeipotentieel: Een overnemer is gericht op de toekomst. Hoe sterker je kan aantonen, aan de hand van businessplannen, toekomstprojecties van de sector,... dat je activiteit toekomst heeft, hoe meer kandidaten zich zullen aandienen als potentiële kopers. Hoe meer kandidaten, hoe hoger je bedrijf gewaardeerd zal worden.


Team van experts: Een bedrijf met een competent team heeft een sterke troef. Het creëert niet noodzakelijk een directe meerwaarde op de prijs van het bedrijf. Maar een "one man show" drukt de waarde van het bedrijf hoe dan ook naar beneden.

 

Operationele efficiëntie: Gedocumenteerde en gestroomlijnde processen, certificeringen, krachtige tools, ... dragen bij tot een sterk imago. Dit wordt zeker als positief ervaren door een overnemer, die er rekening mee zal houden in het prijszettingsproces.

 

 

RSM Belgium kijkt kritisch mee en versterkt de betrouwbaarheid van uw informatie.


Om het succes van de transactie te verzekeren, is het belangrijk om te werken op basis van betrouwbare gegevens.


Het is een fundamentele stap om vertrouwen te creëren, de tegenpartij gerust te stellen en een professionele uitstraling te geven.

 

 

De methode moet worden bepaald op basis van de activiteit en de context. RSM Belgium helpt je om de waarderingsmethoden te analyseren en de geschikte methoden te kiezen:

 

Vermogensbenadering:  Deze waarderingsmethode is gebaseerd op de boekhoudkundige gegevens. Aangezien de boekhouding tegen historische waarde wordt bijgehouden, moeten de activa aan de marktwaarde worden aangepast.

 

Vrije kasstroombenadering:  De waarde van het bedrijf wordt berekend op basis van toekomstige kasstromen.  Met andere woorden, de waardering is gebaseerd op voorspellingen van hoeveel geld het bedrijf in de toekomst zal verdienen.

 

Multiples-benadering: Bij een waardering op basis van multiples wordt een bedrijf gewaardeerd op basis van een veelvoud van de resultaten. Een 'multiple' verwijst naar de verhouding tussen de bedrijfswaarde en een belangrijk cijfer in de winst- en verliesrekening, zoals bedrijfswaarde/bedrijfsresultaat (bijv. 5 keer EBITDA).

 

Specifieke benaderingen:  Sommige sectoren hebben een sectorspecifieke benadering, in welk geval de waardering "focust" op omzet en/of andere elementen.

 

Bij de analyse van de bedrijfsresultaten worden correcties aangebracht in de resultaten voor eenmalige kosten/opbrengsten. Tot slot moet rekening worden gehouden met de financiële haalbaarheid. Is de waarde van de waardering zodanig dat financiële instellingen/banken bereid zijn de overname te financieren?

 

 

Als je een bedrijf wilt kopen of verkopen, kan RSM Belgium je helpen om de geschatte waarde van het bedrijf te bepalen.


Let op: er is vaak een verschil tussen de waarde van een bedrijf en de aankoopprijs/verkoopprijs.


Het berekenen van de waarde van de onderneming betekent niet dat de verkoopprijs vastligt. Een waardering is een berekening gebaseerd op bepaalde aannames. Een verkoopprijs daarentegen is het resultaat van onderhandelingen.


Naast de cijfers en de waarde spelen andere factoren een rol in de onderhandelingen. Bijvoorbeeld: het aantal potentiële kopers, het groeipotentieel, het marktsentiment ...


Uiteindelijk is het de bedoeling dat de onderhandelingen resulteren in een "eerlijke deal" voor zowel de koper als de verkoper.

 

 

 

 Neem gerust contact op met onze experts voor meer informatie over dit onderwerp

Get in touch

Als u een vraag of een opmerking over dit onderwerp heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.