Maatregelen tegen corruptie

Het RSM-netwerk is een van de grootste netwerken van onafhankelijke audit en- adviesbedrijven in de wereld. We zijn er trots op dat we, overal waar we actief zijn, op een eerlijke en ethische wijze handelen. Die reputatie is gebaseerd op onze waarden als netwerk van bedrijven, de waarden van onze medewerkers en onze collectieve inzet om in alle integriteit over het hele netwerk te handelen.
 
RSM veroordeelt corruptie in al haar vormen en tolereert deze niet in de activiteiten van haar leden of haar commerciële relaties.
 
Onze interne gedragscode bepaalt in detail hoe we ons dienen te gedragen als organisatie. In het kader van onze zaken en- klantenrelaties, verwachten wij dat u  over uw eigen anti-corruptieprocedures beschikt en dat uw organisatie (evenals diegene die voor u werken) ten allen tijde de anti-corruptiewetgeving respecteert.