Transparantieverslag

Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 23 van de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

 

Als accountantskantoor dat wettelijke controles uitvoert van jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van onder meer organisaties van openbaar belang, publiceren wij ons jaarlijkse transparantieverslag in overeenstemming met de vereisten van Verordening 537/2014 van de Europese Unie betreffende specifieke eisen aan wettelijke controles van organisaties van openbaar belang en in overeenstemming met artikel 23 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de commissarissen.

U kan de documenten hieronder raadplegen :

 

2022 - 2023

NL 

 

 

2020 - 2021

FR

rapport_de_transparence_rsm_2020-2021_fr.png

NL

rapport_de_transparence_rsm_2020-2021_nl.png

 

2019-2020

FR

rapport_de_transparence_rsm_2019-2020_fr.jpg

NL

rapport_de_transparence_rsm_2019-2020_nl.jpg

 

2018-2019

FR

rapport_de_transparence_2018-2019_fr.jpg

NL

rapport_de_transparence_2018-2019_nl.jpg

 

2017-2018

FR

audit_papers_documents_simple_blue_small.png

NL

audit_papers_documents_simple_blue_small.png

 

2016-2017

FR

audit_papers_documents_simple_blue_small.png

NL

audit_papers_documents_simple_blue_small.png

 

2015-2016

FR

audit_papers_documents_simple_blue_small.png

NL

audit_papers_documents_simple_blue_small.png