De forfaitaire kilometervergoeding die een werkgever belastingvrij kan toekennen voor het gebruik van een privéwagen, -motorfiets of -bromfiets voor professionele verplaatsingen stijgt vanaf 1 juli 2021 naar 0,3707 euro per kilometer.

 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Payroll & HR team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]). 

 

Download onze HR INSIGHTS

hr_insights_small.jpg