Deborah Fischer

Geboortejaar : 1977
  • Licentiate in de handels- en financiële wetenschappen oriëntatie accountancy en revisoraat (ICHEC)
  • Bedrijfsrevisor sinds 2002.
  • Revisor erkend door de controledienst voor ziekenfondsen.
  • Zij beschikt over ruime ervaring in de controle van de non-profitsector (meer bepaald in de sector van ziekenfondsen, ziekenhuizen, sociale huisvesting en het onderwijs) en in de commerciële en financiële sector.
  • Zij is ook gespecialiseerd in privé- en gerechtelijke expertises, in corporate governance, Sabanes Oxley en interne controle.
  • Lid van de cel "Ziekenfonds" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
  • Bedrijfsrevisor aanvaard door de FSMA voor de MIFID opdrachten (gedragsregels).
  • Gespecialiseerd in Sustainability reporting - Certificaat in GRI G4