Onze visie

We willen bedrijven begeleiden in hun end-to-end klimaatbeheersingsproces door het implementeren van digitale tools, IoT-systemen en AI-analyses, gekoppeld aan een gestructureerd proces, zodat deze bedrijven blijven evolueren naar een duurzame organisatie die competitief blijft in alle segmenten van de markt.

Onze verklaring

Onze toewijding aan de planeet.

RSM Sustainability gelooft dat het een verschil kan maken door controle te houden over CO2 en gelooft dat elke duurzame stap ons dichter bij een CO2-neutrale omgeving brengt.

We zullen organisaties blijven helpen hun CO2-voetafdruk te beheersen met respect voor het welzijn van hun medemens.

Onze focus

Wij streven ernaar het welzijn van uw medewerkers en collega's te waarborgen. We doen dit door uw installaties "smart now" te maken en ze voor te bereiden om uw duurzaam beleid verder te definiëren. Zo garanderen we u een continue evolutie naar comfortgerichte en slimme werkplekken. Tegelijk, en minstens even belangrijk, zoomen we in op uw CO2e-voetafdruk om die onder controle te houden. We onderzoeken uw toeleveringsketen om uw organisatie CO2e-bestendig te maken. We maken uw CO2e-voetafdruk tastbaar en zorgen voor transparante communicatie, klaar om te delen met alle belanghebbenden.

 

Help ons dit verschil te maken.

 

Bedrijf

We zitten allemaal met de prangende vraag: blijven mensen thuis of gaan ze op locatie werken? Het jaar 2021 is een overgangsjaar waarin thuiswerk een prominente plaats heeft ingenomen. We zien dat de werknemer een band zoekt met zijn bedrijf om de waarden en cultuur te kunnen voelen. De uitwisselingsmomenten die hiermee gepaard gaan zijn belangrijk voor het bedrijfsleven. De processen, innovatie en goede werkmethoden worden gedeeld en de beste ideeën ontstaan bij de koffieautomaat. Ons advies is om van je kantoor en werkplek zoveel mogelijk een tweede thuis te maken.

 

Uitdaging voor winstgevendheid

Uw bedrijf staat voor een grote uitdaging. Hoe kunt u duurzaam ondernemen, uw werknemers het nodige comfort bieden, de ondersteunende installaties voorbereiden om de klimaatemissies onder controle te houden en een gezonde en aangename werkomgeving garanderen, zonder in te boeten aan rentabiliteit. Wij denken met u mee om de best mogelijke oplossingen voor u en uw bedrijf te vinden.

Klimaat en doelstellingen

De wereldwijde klimaatdoelstellingen worden op dit moment geleid door Europa, met de volgende doelstellingen

 • Tegen 2020 moet er 20% hernieuwbare energie zijn, 20% vermindering van broeikasgassen, 20% minder energieverbruik 
 • Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990.
 • Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.
 • Hernieuwbare energie moet tegen 2050 30% bedragen.

 

Het BKG-protocol voorziet in een methodologie om de emissies te classificeren, die op een wetenschappelijke basis kan worden vertaald in objectieve emissies. De trend is om een netto nulmethodologie te gebruiken in een 2050-scenario.

Opmerkelijk:

 • Vroeger was er om de 3 jaar een hittegolf, we zien dat dit nu jaarlijks voorkomt.
 • Vijf decennia geleden werden de regenputten in september geplaatst omdat het maaiveld dan het laagst was. 
 • Nu zijn de regenputten in juni leeg.In 2019 smolt er een miljoen ton ijs per minuut. De Groenlandse ijskap kromp met 532 miljoen ton.

Our Sustainability partner, Erwin De Bock, appeared in the December edition of Le Vif/L'Express in "Fokus Energie & Environnement" 

Onze diensten

Sustainability

Innovatie

Sustainability

Data en Analyse

Sustainability

Gezondheid en welzijn

Sustainability

Duurzaamheid: Strategie

Sustainability

Duurzaamheidsverslag

Sustainability

Duurzaamheidsdoelen

Ontdek meer over Sustainability Services 

Sustainability

Lees onze artikels hier

Onze werkwijze

 

We beginnen met naar u en uw medewerkers te luisteren om de behoeften te definiëren. Samen gaan we op zoek naar de verbeterprocessen en vertalen deze naar uniek gedefinieerde parameters. We visualiseren uw continue verbeterpotentieel via een expressief dashboard en creëren samen een nieuw bewustzijn waar uw medewerkers en collega's op kunnen reageren.

 

 

Het is duidelijk dat deze concepten met elkaar verbonden zijn. Samen met jou definiëren we het doel dat je wilt bereiken. En dat gaan we uitrollen, wij aan de roeispanen, jij in het achterschip. Zo houdt u het roer stevig in handen, maar kunt u zich toch richten op uw core business.

 

 

Meer dan ooit is het belangrijk om werknemers een aangename, gezonde en comfort-optimale werkplek te bieden, met een juiste temperatuur, zonder geluidsoverlast en waar de in te ademen lucht gezond is. Het is bewezen door veel HR-bedrijven dat de jonge opkomende generatie wil werken in duurzame bedrijven, waar elke medewerker op alle mogelijke manieren wordt gerespecteerd. Hierdoor zal je als bedrijf hoger opgeleide profielen aantrekken.

 

 

Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde in een betere staat aan onze kinderen door te geven dan wij haar hebben gekregen. Om dit doel te waarborgen en iedereen aan te moedigen om hier volledig aan bij te dragen, is het belangrijk om de klimaatdoelstellingen op te nemen in de DNA-bedrijfswaarden. Dit voor een gedeelde ambitie om de wereld te verbeteren.

 

 

De focus die je als bedrijf legt op klimaatbeheersing zal zeker opvallen en je in staat stellen andere markten en andere klanten aan te trekken. Bovendien hebben aandeelhouders en financiële instellingen deze groene kaart al getrokken en beoordelen ze duurzame bedrijven beter. Zij zullen uw duurzame strategie zeker waarderen en nieuwe kansen zullen zich voor u aandienen.

 

 

Correcte metingen en informatie zijn nodig om de juiste beslissingen te nemen. Het is ook de basis voor een transparante communicatie naar alle belanghebbenden. Deze gegevens worden door AI vertaald naar concrete actiepatronen. Het verzamelt alle informatie die nodig is binnen de organisatie en zal de nodige kernwaarden en KPI's produceren om te volgen.

Je gegevens moeten zeer accuraat zijn om alle mogelijke uitdagers te weerstaan.

 

 

Het duurzaam beleid negeren is gelijk aan achteruitgang, de wereld straft dit negatieve beleid. Belastingen op de koolstofvoetafdruk zullen de komende jaren realiteit worden. We moeten ons voorbereiden om veerkrachtig genoeg te zijn om dit in een kans om te zetten. De prijsevolutie van CO2e stijgt sneller en zal een game changer zijn in hoe organisaties zullen omgaan met de gebruikte energie.

De behoeften van onze werknemers veranderen sinds thuiswerken verplicht werd door de pandemie en ze verwachten een gezonde omgeving. Onafhankelijk van deze ontwikkeling is het goed om te weten dat dit ook een positieve invloed heeft op de werkdynamiek, motivatie en het ziekteverzuim.

Het is een goede gewoonte om duurzaamheid deel te laten uitmaken van uw globaal risicobeheer. Als organisatie zult u er baat bij hebben wanneer u uw algemene toeleveringsketen rationaliseert.

 

 

Leveranciers en onderaannemers vormen een groot deel van de uitgaven binnen een bedrijf. Hoewel het duurzame beleid dat je als bedrijf implementeert in je bedrijf wordt uitgedragen door je werknemers en collega's, is de cirkel pas rond als dezelfde inspanning wordt geleverd door je leveranciers en onderaannemers. Het is belangrijk om naar de hele keten van uitstoot en welzijn te kijken en je leverancier en onderaannemers te betrekken bij je verbeterplan.

 

 

De experten in Sustainability

We willen je begeleiden naar een duurzame toekomst. Ons doel is om je te helpen bij je end-to-end aanpak en je zoveel mogelijk te ontzorgen.

Sustainability

We gaan van techniek over advies naar implementatie.

 • We gebruiken en kunnen IoT-meters installeren om je CO2-voetafdruk te meten.
 • We verzamelen deze gegevens in RSIMSWe stellen een CO2-reductie-baseline op
 • We stellen in lijn met deze baseline een reductiestrategie voorWe kijken hoe we deze gezamenlijk kunnen implementeren.
 • We helpen je voor alle jaren die je denkt dat nodig is.We zetten al deze gegevens om in een niet-financieel rapport op basis van GRI- en/of SDG-methodologie.

Of we lopen met je mee voor het deel dat je alleen nodig hebt.

Duurzaamheid in een notendop

 

Elke maand worden er veranderingen doorgevoerd in de wetgeving op het gebied van duurzaamheid, worden er nieuwe overeenkomsten getekend, moeten bedrijven aan veel standaarden voldoen en zijn ze verplicht om inzicht te geven in hun niet-financiële verslaglegging. Maar hoe en waar begin je, laat staan waar moet je rekening mee houden om aan de regelgeving te voldoen?

Bij RSM Belgium ervaren we een groeiend aantal vragen over verschillende duurzaamheidskwesties. We begrijpen dat dit een uitdagende tijd voor u is. Daarom gidst ons Sustainability team (Erwin De Bock, Deborah Fischer en Margo Osier) je in enkele video's door een aantal brandende vragen, van ESRS, Stakeholder Management tot Double Materiality.

Je vindt onze video's op onze YouTube-pagina.

Wat is ESRS?

In deze video vertelt ons team je wat meer over ESRS of European Sustainability Reporting Standards.

Wat is de SUP-richtlijn?

In deze video vertelt ons team je wat meer over de SUP-richtlijn of Single Use Plastics Directive.

Wat is het CBAM?

In deze video vertelt ons team je wat meer over de CBAM of het Carbon Border Adjustment Mechanism.

Contacteer ons