Prefiling- en rulingsverzoeken voor verrekenprijzen en innovatieaftrek met betrekking tot boekjaar 2022 moeten vóór 30 november 2022 worden ingediend.

 

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) heeft op haar website[1] een nieuwe termijn aangekondigd voor het indienen van een prefilingverzoek of een definitief rulingverzoek (voor dossiers zonder prefiling) met betrekking tot verrekenprijzen en innovatieaftrek voor het boekjaar per 31 december 2022.

Prefilings en rulings moeten uiterlijk op 30 november 2022 worden ingediend, zodat er nog een beslissing kan worden genomen vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte vennootschapsbelasting (of vennootschapsbelasting voor niet-inwoners).

Met het oog op een vlotte behandeling van een dergelijk verzoek tot prefiling/ruling vraagt DVB om zo snel mogelijk de documentatie te ontvangen, met inbegrip van een beschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een verantwoording van de gevraagde transactie en een beschrijving van de gebruikte methode met bijbehorende berekeningen.

Vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren, worden verzocht de prefiling/ruling tijdig in te dienen.  Dit betekent dat de prefiling/ruling uiterlijk acht maanden vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte vennootschapsbelasting of (vennootschapsbelasting voor niet-inwoners) moet worden ingediend.

Vennootschappen die bevestiging willen dat het gebruikte verrekenprijsmodel of de innovatieaftrek voor het boekjaar 2022 aanvaardbaar zijn voor de Ruling Commissie, moeten onmiddellijk actie ondernemen.    

Mocht u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).

RSM Belgium½Tax