Uiterlijk op 1 juli 2023 moeten alle gemengde btw-plichtigen de Belgische btw-administratie elektronisch op de hoogte brengen van de optie voor de toepassing van de methode van het werkelijk gebruik om het recht op aftrek van btw te bepalen.

Aftrek btw bij gemengde belastingplichtigen

Gemengde belastingplichtigen dienen het recht op aftrek van btw uit te oefenen op basis van een algemeen verhoudingsgetal, tenzij:

 • zij hebben geopteerd voor de toepassing van de methode van het “werkelijk gebruik”,
 • de Belgische fiscus de methode van het werkelijk gebruik oplegt (om het beginsel van btw-neutraliteit te vrijwaren).

Tot dusver was deze kennisgeving informeel en werd zij zelfs tijdens een controle aanvaard.

Vereisten voor de toepassing van de methode van werkelijk gebruik in 2023

Vanaf 2023 moet de toepassing (of de beëindiging) van de methode van het werkelijk gebruik vóór 31 januari (maandelijkse btw-aangifte) of 31 maart (kwartaalaangifte) via de elektronische formulieren e-604A of e-604B worden meegedeeld, om uitwerking te hebben vanaf 1 januari van dat jaar.
Gemengde belastingplichtigen die reeds gebruik maken van deze methode op 31 december 2022, hebben tot en met 1 juli 2023 om de elektronische kennisgeving in te dienen. Indien deze kennisgeving niet tijdig wordt gedaan, dient het algemeen verhoudingsgetal toegepast te worden tot 1 januari van het volgende jaar.
De methode van het werkelijk gebruik moet (minstens) drie opeenvolgende jaren toegepast worden.

De volgende bijkomende informatie moet worden aangeleverd bij de eerste btw-aangifte van elk kalenderjaar:

 • het definitief algemeen verhoudingsgetal van het voorafgaande kalenderjaar;
 • het aandeel, uitgedrukt in een percentage, overeenkomstig de door de belastingplichtige bij de kennisgeving toegepaste criteria, van de aan de belastingplichtige in rekening gebrachte belasting tussen transacties die:
  • uitsluitend worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de transacties recht op aftrek geven (volledig recht op aftrek);
  • uitsluitend worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven (geen enkel recht op aftrek);
  • tegelijkertijd worden gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen recht op aftrek geven en voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven;
 • Een pro rata voor de goederen en diensten die gelijktijdig worden gebruikt voor de activiteiten waarvan de handelingen recht op aftrek geven en de activiteiten waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven ("bijzonder verhoudingsgetal"). Indien de belastingplichtige verschillende bijzondere verhoudingsgetallen hanteert, moet elk daarvan afzonderlijk worden vermeld, evenals het totale resultaat van de toepassing van die bijzondere verhoudingsgetallen op de belasting die de belastingplichtige in rekening wordt gebracht voor de handelingen die gelijktijdig worden verricht voor de bedrijfsafdelingen die volledig of geen recht op aftrek geven.

De fiscus kan tot twee jaar na de kennisgeving, het recht op aftrek van btw overeenkomstig het werkelijk gebruik weigeren, indien deze methode niet (meer) overeenstemt met de werkelijkheid.

Indien u hierover meer gedetailleerde informatie en/ of bijstand wenst, staat het Tax team van RSM Belgium tot uw beschikking.

RSM Belgium | Tax