Naast de verschillende binnenlandse mogelijkheden om btw-liquiditeitsproblemen te voorkomen (versnelde teruggaaf, aanpassing van de periodiciteit van de aangiften, enz.), wordt de teruggaaf van buitenlandse btw vaak over het hoofd gezien. 

 

WIE?

Elke onderneming, die btw betaalt in een EU-lidstaat waar zij geen btw-aangiften indient (ongeacht of deze al dan niet in de EU is gevestigd).

 

WAT?

Belastingplichtigen met recht op aftrek van btw kunnen in principe teruggaaf krijgen van alle in de EU betaalde btw.  Ook soortgelijke belastingen die buiten de EU zijn betaald (bv. omzetbelasting en belasting op goederen en diensten) kunnen vaak, volgens de specifieke procedure van dat land, teruggevraagd worden. 

Deze terugvorderbare btw wordt echter vaak "vergeten", waardoor miljoenen euro's aan buitenlandse btw niet worden teruggevraagd. 

 

HOE?

EU-belastingplichtigen kunnen hun verzoek om btw-teruggaaf langs elektronische weg indienen in de lidstaat van vestiging.

Vanaf 1 juli 2022 zullen ook niet-EU-belastingplichtigen de teruggaaf van Belgische btw via de Belgische portaal site kunnen aanvragen (en niet langer op papier).

Wat de GST/ sales taks betreft, moet per land worden nagegaan welke procedure van toepassing is. 

 

WANNEER?

In België moet het verzoek om btw-teruggaaf opgelopen tijdens 2021, vóór 30 september 2022 worden ingediend. 

Een verzoek om btw-teruggaaf kan ook op kwartaalbasis worden ingediend, op voorwaarde dat het bedrag van de teruggaaf ten minste €400 bedraagt.

 

WAAROM RSM?

In de praktijk worden verzoeken om teruggaaf vaak ingediend zonder verdere controle van de onderliggende transacties of bijkomende informatie, hetgeen kan leiden tot verzoeken om inlichtingen door de buitenlandse btw-administraties, loutere afwijzingen van het verzoek, of zelfs sancties wegens niet-naleving van een btw-registratieverplichting.  In dit geval vergt het veel kennis, inspanning en tijd om de teruggaaf te verkrijgen en/of sancties te voorkomen. 

RSM Belgium heeft de specifieke kennis en een uitgebreid netwerk om de teruggaafverzoeken in alle 27 EU-lidstaten en buiten de Europese Unie vlot en efficiënt te laten verlopen, vanaf de indiening van het verzoek tot de daadwerkelijke teruggaaf.  

 

Indien je bijkomende informatie over deze materie of bijstand inzake btw wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).