Tax Insights mei 2022 - UBO register: mis de volgende jaarlijkse bevestiging niet!

Ter herinnering: vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, trusts en andere juridische constructies die in België gevestigd zijn, moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) aangeven in het UBO-register.  Deze belastingplichtigen moeten niet alleen bewijsstukken verzamelen en opladen die aantonen dat de gerapporteerde informatie op het UBO-platform correct is, maar zij moeten ook jaarlijks controleren of deze informatie nog steeds actueel is.

WANNEER MOET DE INFORMATIE WORDEN BEVESTIGD?

In principe hebben UBO-registrerende entiteiten één jaar de tijd, vanaf de datum van de laatste wijziging in het UBO-register of vanaf de datum van de laatste bevestiging, om de informatie jaarlijks te bevestigen.

De belastingautoriteiten hadden van de belastingplichtigen geëist dat zij de eerste jaarlijkse bevestiging uiterlijk op 31 augustus 2021 zouden doen. Als gevolg daarvan hebben veel bedrijven en verenigingen in juli en augustus 2021 hun informatie bevestigd. Deze belastingplichtigen zullen dus de tweede jaarlijkse bevestiging moeten doen tijdens de zomervakantie van 2022.

Wij verzoeken u na te gaan tegen welke datum u uw gegevens jaarlijks moet bevestigen. 

Bij niet-naleving van de UBO-verplichtingen kan de administratie, naast strafrechtelijke boetes, administratieve boetes opleggen die variëren van 250 tot 50.000 euro. Bovendien worden in de praktijk door sommige (financiële, enz.) instellingen drastische sancties opgelegd aan entiteiten die hun UBO-verplichtingen niet nakomen.    

Indien u dit wenst, kan RSM u bijstaan en reeds overgaan tot de bevestiging van de gegevens in het UBO-register van uw onderneming. Kunt u in dat geval vóór 31 mei 2022 contact opnemen met het RSM UBO-team ([email protected])? 

Na deze datum kunnen wij niet garanderen dat het UBO-register op tijd voor de zomervakantie en de belastingaangifteperiode zal zijn bijgewerkt. 

Heeft u vragen omtrent bovenstaande thema, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]). 

RSM Belgium | Tax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us