RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights augustus 2020 - Nieuwe btw-regels voor e-commerce (B2C) vanaf 1 juli 2021

Als reactie op de snelle ontwikkeling van de digitale economie hebben de Europese Raad en de Europese Commissie de bestaande btw-regelgeving voor de e-commerce aangepast.  De wijzigingen beogen de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen en de kosten voor leveranciers en dienstverleners die online werken te verlagen. 

De nieuwe regels zullen in principe vanaf 1 juli 2021 in alle Lidstaten van de EU in werking treden. Hieronder bespreken we de belangrijkste wijzigingen. 

1. "MINI ONE-STOP-SHOP" UITGEBREID VOOR ALLE B2C-DIENSTEN

De MOSS regeling laat toe dat dienstverleners, die langs elektronische weg geleverde diensten (alsook telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten) verrichten voor particulieren, de verschuldigde btw van Lidstaat van de afnemer voldoen via één btw-aangifte in de Lidstaat van vestiging van de dienstvertrekker. 

Vanaf 1 juli 2021 kunnen alle diensten die aan een in de EU gevestigde particulier worden verleend, vanuit de Lidstaat van vestiging van de dienstverlener worden aangegeven in de OSS-aangifte ("One Stop Shop" in plaats van MOSS).

2. DE REGELING VOOR VERKOPEN OP AFSTAND: BUITENLANDSE BTW-REGISTRATIES NIET LANGER NOODZAKELIJK

Elke verkoop aan een particulier (of "lid van de groep van vier") waarbij de verkoper instaat voor het vervoer van de goederen van de ene EU Lidstaat naar de koper in een andere Lidstaat  wordt voor btw-doeleinden beschouwd als “een verkoop op afstand”.

Huidige regeling

Btw van de Lidstaat van vertrek van de goederen is verschuldigd tot de drempel is overschreden (35.000 of 100.000 euro afhankelijk van de Lidstaat).

Bij overschrijding van deze drempel in de betrokken Lidstaat (of eerder, bij vrijwillige optie) is de btw van de Lidstaat van aankomst van de goederen verschuldigd. Bijgevolg moet de verkoper zich registreren voor btw-doeleinden en periodieke btw-aangiften indienen in die Lidstaat. 
 

Vanaf 1 juli 2021

Elke "verkoop op afstand" is onderworpen aan btw in de Lidstaat van aankomst van de goederen (uitgezonderd startende en micro-ondernemingen die geen 10.000 euro verkopen op afstand per jaar realiseren). 

De verkoper kan zich in zijn Lidstaat van vestiging voor OSS-doeleinden registreren, zodat de btw verschuldigd in de diverse Lidstaten in één enkele OSS-aangifte kan worden gerapporteerd en betaald. 

Deze vereenvoudigingsmaatregel zorgt voor een aanzienlijke kostenvermindering, aangezien het niet meer nodig zal zijn om:  

  • te controleren of de drempels in de verschillende Lidstaten worden overschreden; 
  • zich te registeren voor btw-doeleinden in elke Lidstaten waar de drempel is overschreden (of waar een optie is uitgeoefend) voor verkopen op afstand;
  • periodieke btw-aangiften in de betrokken Lidstaten in te dienen.

Er moet voor gezorgd worden dat het correcte btw tarief van de Lidstaat van de koper onmiddellijk correct wordt toepgepast. 

Leveringen van/ naar het Verenigd Koninkrijk (na de overgangsperiode- Brexit) worden van deze regeling uitgesloten. 
 

3. VERKOPEN OP AFSTAND VAN INGEVOERDE GOEDEREN: OPRICHTING VAN EEN OPTIONELE "INVOER ONE-STOP-SHOP"

Vandaag bestaat er een btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een geringe waarde van minder dan 22 euro. 

Vanaf 1 juli 2021 wordt een optionele invoerregeling voor verkopen op afstand (IOSS) ingevoerd, van toepassing op zendingen met een waarde van minder dan 150 EUR (accijnsgoederen zijn uitgesloten). 

Op dergelijke goederen zal geen btw bij invoer verschuldigd zijn, maar de btw verschuldigd op de daaropvolgende verkoop van deze goederen in de verschillende Lidstaten, zal door de verkoper moeten worden betaald via de IOSS-aangifte.
 

4. HOE KAN RSM U HELPEN ? 

Vanaf 1 juli 2021 kan u mogelijks btw-identificatienummers in andere Lidstaten stopzetten en uw buitenlandse btw-complance kost beperken, in ruil voor een (i)OSS registratie in het land van vestiging. 

Dit is dus hét moment om al uw btw-registraties, goederen- en dienstenstromen, en uw ERP-systeem opnieuw te evalueren in het licht van de toekomstige wijzigingen. 

RSM beschikt over kantoren in alle EU-lidstaten (en daarbuiten). Wij kunnen u assisteren om uw situatie te evalueren en u te adviseren over hoe u deze wijzigingen kunt implementeren.
 

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het btw-team van RSM Belgium blijft te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us