HR Insights juni 2021 - Verhoogde kilometervergoeding dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2021

De forfaitaire kilometervergoeding die een werkgever belastingvrij kan toekennen voor het gebruik van een privéwagen, -motorfiets of -bromfiets voor professionele verplaatsingen stijgt vanaf 1 juli 2021 naar 0,3707 euro per kilometer.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Payroll & HR team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]). 

RSM InterPay

download onze HR INSIGHTS

hr_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us