Nieuwe EU-duurzaamheidsnormen

Op 10 november heeft het Europees Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") goedgekeurd. Deze stemming van het Parlement maakt de weg vrij voor een uitgebreide herziening en uitbreiding van de duurzaamheidsrapportage door bedrijven in Europa, waarbij de nieuwe regels vanaf begin 2024 zullen worden toegepast.

De CSRD wijzigt en actualiseert het bestaande EU-kader voor duurzaamheidsrapportage, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van 2014. Het aantal bedrijven dat onder de rapportageregels van de richtlijn valt, zal sterk toenemen van ongeveer 11 700 nu tot ongeveer 50 000 in de komende jaren. De nieuwe richtlijn is vooral bedoeld om financiële en duurzaamheidsverslaggeving op gelijke voet te brengen en beleggers te voorzien van vergelijkbare, betrouwbare en nauwkeurige gegevens.

 

CSRD - Nieuwe bepalingen

Het uitgebreide toepassingsgebied van de CSRD omvat:

  • Alle aan gereglementeerde markten genoteerde bedrijven
  • Alle grote bedrijven die ten minste 2 van de volgende drempels overschrijden:
  • Balanstotaal van € 20.000.000;
  • Netto-omzet van € 40.000.000; en
  • 250 werknemers.
  • Beursgenoteerde kmo's; en
  • Niet-Europese bedrijven met substantiële activiteiten in de EU (met een omzet van meer dan € 150 miljoen binnen de EU).

Verder introduceert de nieuwe richtlijn meer gedetailleerde rapportageverplichtingen over onderwerpen variërend van milieuduurzaamheid, sociale rechten tot governance-factoren, alsook duurzaamheid gerelateerde effecten en risico's. De richtlijn voert ook een auditverplichting voor gerapporteerde informatie in en verplicht rapporteurs om de gerapporteerde informatie van een digitaal label te voorzien om digitale toegang te garanderen.

 

Volgende stappen

De Raad zal het voorstel naar verwachting eind november aannemen, waarna het zal worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen na de bekendmaking zal de richtlijn in werking treden, waarbij de regels van de richtlijn vanaf 2024 als volgt van toepassing zullen zijn:

  • Vanaf 1 januari 2024 voor grote ondernemingen van openbaar belang die al onder de richtlijn niet-financiële verslaggeving vallen, met verslagen die in 2025 moeten worden ingediend;
  • Vanaf 1 januari 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn niet-financiële verslaggeving vallen, met verslagen die in 2026 moeten worden ingediend;
  • Vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo's en andere ondernemingen; met verslagen die in 2027 moeten worden ingediend. Kmo’s kunnen tot 2028 van de richtlijn afzien.

De volgens de CSRD vereiste informatie zal verstrekt moeten worden in overeenstemming met een gemeenschappelijk kader van Europese normen voor duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards of ESRS), die zijn ontwikkeld en onlangs goedgekeurd door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  

 

Wij zijn er om u te helpen

Als u meer wilt weten over de CSRD en de mogelijke gevolgen ervan voor uw onderneming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.