De nieuwe IFRS S1 & S2 standaarden zijn beschikbaar 

 

Op 26 juni publiceerde de ‘International Sustainability Standards Board (ISSB)’ IFRS S1 over algemene toelichtingsvereisten voor duurzaamheid gerelateerde financiële informatie, en IFRS S2 over klimaat gerelateerde informatie.

 

De International Sustainability Standards Board (ISSB)

 

Duurzaamheidsoverwegingen zijn een vast onderdeel geworden binnen de besluitvorming over investeringen. Tegelijkertijd worden bedrijven steeds vaker gevraagd om wereldwijd vergelijkbare informatie van hoge kwaliteit te verstrekken over de risico's en opportuniteiten die gepaard gaan met duurzaamheid. Om deze ondernemingen te ondersteunen bij het verstrekken van deze informatie zijn verschillende standaarden opgesteld, waaronder IFRS S1 en S2 van de ISSB.
 

ISSB opereert binnen het kader van IFRS (International Financial Reporting Standards) en is de entiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van IFRS-standaarden over duurzame ontwikkeling. Het doel is om hoogwaardige, begrijpbare en toepasbare duurzaamheidsinformatie te verschaffen om wereldwijd investeerders en financiële markten te informeren.

 

IFRS S1 en IFRS S2

 

Beide standaarden zorgen voor een uniforme afstemming van informatievereisten in alle landen en richten zich op het verstrekken van materiële duurzaamheidsinformatie om beleggers beter te ondersteunen in hun besluitvorming.
 

Deze standaarden bouwen verder op de bekende TCFD-aanbevelingen, SASB-standaarden, CDSB, Integrated Reporting Framework en de World Economic Forum-metrics om duurzaamheidsrapportage te stroomlijnen en sluiten ook aan bij de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en de Global Reporting Initiative (GRI). Deze standaarden linken zich eveneens met de jaarrekening.
 

IFRS S1 en S2 zijn van kracht vanaf 1 januari 2024. Het jaarlijks verslag mag eerder worden opgemaakt op voorwaarde dat beide standaarden worden toegepast.
 

IFRS S1 vereist van bedrijven en organisaties om informatie te verschaffen over alle duurzaamheidsrisico's en -opportuniteiten waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze op korte, middellange of lange termijn invloed zullen hebben op de kasstromen, toegang tot financiering of kapitaalkosten. Het beschrijft de vereisten voor informatieverschaffing over de risico's en opportuniteiten die samenhangen met de duurzaamheid van bedrijven en organisaties. Een bedrijf of organisatie moet met name informatie verstrekken over de volgende punten:
 

 • Deugdelijk bestuur
 • Strategie
 • Risicobeheer
 • Maatregelen en doelstellingen.
   

IFRS S2 vereist dat een bedrijf of organisatie informatie verschaft over klimaat gerelateerde risico's en -opportuniteiten waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze de kasstromen, de toegang tot financiering of de kapitaalkosten op de korte, middellange of lange termijn zullen beïnvloeden. De richtlijn is van toepassing op klimaat gerelateerde risico's waaraan de organisatie is blootgesteld, namelijk: 

 • Fysieke klimaat gerelateerde risico's,
 • Klimaat gerelateerde transitie risico's,
 • Klimaat gerelateerde opportuniteiten die zich aandienen.
   

De prestatie-indicatoren die gebruikt dienen te worden in overeenstemming met IFRS S2, zijn per sector gedefinieerd in de bijlage van de standaard. Hoewel de eerste focus ligt op het klimaat, wordt verwacht dat er in de toekomst andere IFRS-S standaarden zullen worden gepubliceerd.

 

Begin vandaag met de voorbereiding!

 

Als er een geconsolideerde IFRS-jaarrekening wordt opgesteld, dient er in het consolidatieproces rekening gehouden te worden met de IFRS-S publicatievereisten voor het verslag over 2024. Het voorbereidingsproces om relevante prestatie-indicatoren te controleren en de informatie te beoordelen die vandaag nog niet is verzameld, is daarom essentieel.

 

Als u wilt weten hoe u zich het beste kunt voorbereiden om te voldoen aan deze twee nieuwe IFRS-standaarden of als u meer wilt weten over dit onderwerp en hoe het van invloed kan zijn op u, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.