RSM Belgium
Languages

Languages

Tax alerts

Tax Insights 03- 2018 Btw op onroerende verhuur: alsnog goedgekeurd?

30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):  

Tax Insight 12-2017: Volledig Belgisch geldverkeer binnenkort toegankelijk voor gerecht en fiscus

23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat

Tax Insight 12-2017: transfer pricing deadline uitgesteld naar 31 maart 2018

21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door Belgische entiteiten (ultieme moeder entiteit wat het Landenrapport betreft) van multinationale groepen, en waarvoor de oo

Tax Insights 12-2017 - Btw december voorschot voor 24/12 te betalen!

7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is:

Tax Insights 12-2017 - Voordeel alle aard IT-apparatuur vanaf 2018

7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd worden.

Tax Insights 12-2017 B2G e-facturering: bent u er klaar voor?

1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden.

Tax Insights 11-2017 Leveringen van goederen en diensten aan diplomatieke zendingen

11 November 2017
Nieuwe regels betreffende de toepassing van de btw-vrijstelling   Sinds 1 augustus 2017 geldt een overgangsregeling ten einde de btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan diplomatieke missies en consulaire posten toe te passen.

Tax Insights 10-2017 - Optie btw op onroerende verhuur: on hold

25 October 2017
Het Kernkabinet heeft dit weekend totaal onverwacht beslist de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur voorlopig niet in te voeren. De geplande invoering van een optioneel stelsel om onroerende goederen te kunnen verhuren mét btw zou een revolutie betekend hebben in vastgoedsector, met een (onverwacht?) grote budgettaire impact.

Tax Insight 07-2017 - Zomerakkoord

30 July 2017
Maatregelen genomen in het zomerakkoord van 26 juli 2017   Tarief Vennootschapsbelasting

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us