Tax alerts

Tax Insights mei 2022 - Btw-teruggaaf - Niet-eu-ondernemingen: electronisch!

13 May 2022
Vanaf 1 juli 2022 dienen niet in de EU gevestigde btw-plichtigen de teruggaaf van Belgische btw elektronisch in te dienen. Dit om de teruggaafverzoeken van onder meer Britse ondernemingen, efficiënter te kunnen verwerken. Zo wordt de procedure voor teruggaaf grotendeels gelijkgeschakeld met de procedure voor EU-ondernemingen. 

Tax Insights april 2022 - Versoepeling ficheverplichting 281.50

28 April 2022
Eerder dit jaar werd de ‘wet houdende diverse fiscale bepalingen’ dd. 21 januari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tax Insights april 2022 - Kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed vastgesteld

28 April 2022
De fiscus heeft sinds eind vorige maand het kadastraal inkomen (hierna genoemd: KI) van het buitenlandse vastgoed van Belgen vastgelegd en betekend aan de Belgische eigenaars.  Dit KI zal vanaf dit jaar in de Belgische aangifte in de personenbelasting moeten worden opgenomen.

Tax Insights maart 2022 - Bepaalt fiscaliteit de keuze van uw wagenpark?

23 March 2022
De populariteit van bedrijfswagens heeft ongetwijfeld te maken met de hoge belastingdruk die we in België kennen op bezoldigingen voor medewerkers door de werkgever.  Hierdoor zijn bedrijfswagens in de loop van de jaren nog populairder geworden en werden ze onderwerp van discussie in het parlement en de regering.

Tax Insights maart 2022 - Btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen

22 March 2022
België volgt het advies van het Hof van Justitie (HvJEU, C-288/16) en beperkt de werkingssfeer van de vrijstelling voor exportgerelateerde vervoersdiensten.

Tax Insights februari 2022 - Vergroening van de autofiscaliteit in de vennootschapsbelasting: een overzicht

28 February 2022
De wet van 25 november 2021 tot hervorming van de autofiscaliteit laat weinig aan de verbeelding over. Bedrijfswagens met CO₂-uitstoot zullen fiscaal worden ontmoedigd en zullen wellicht geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwijnen.

Tax Insights februari 2022 - Franse invoer-btw - nieuwe regeling vanaf 01/01/2022 - Gevolgen en overgangsperiode voor buitenlandse bedrijven

3 February 2022
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de btw-terugvordering bij invoer in Frankrijk overgedragen van de douaneautoriteiten (DGDDI) naar het Directoraat-Generaal Overheidsfinanciën (DGFIP).   Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze wijziging.

Tax Insights januari 2022 - Programmawet van 27 december 2021 - nieuw aanslagstelsel voor buitenlandse belastingplichtigen en onderzoekers

24 January 2022
Zoals aangekondigd in onze Tax Insights van december 2021 heeft de Belgische regering, na het akkoord over de federale begroting, beslist om het bestaande bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden aan te passen naar een nieuw fiscaal regime dat in werking is getreden op 1 januari 2022.

Tax Insights januari 2022 - FBB en nieuwe overeenkomst tussen België en Frankrijk ter voorkoming van dubbele belasting

21 January 2022
Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting gesloten (hierna: "de nieuwe overeenkomst"). De oude overeenkomst - dat op dit moment nog steeds van kracht is - is een van de oudste door België gesloten overeenkomst (1964) (hierna: "de oude overeenkomst").

Tax Insights januari 2022 - Btw-vrijstelling (para-) medische beroepsbeoefenaars

14 January 2022
Sinds 1 januari 2022 werd het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor de verstrekking van (para-) medische verzorging aan particulieren gewijzigd. 

Tax Insights december 2021 - Recente btw-ontwikkelingen

21 December 2021
6% btw op heropbouw Verlengd na 2022 en uitgebreid tot slachtoffers overstromingen Btw-attest afgeschaft

Tax Insights december 2021 - Hervorming van het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

3 December 2021
Als gevolg van de Federale begroting heeft de Belgische overheid beslist om het bestaand bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden aan te passen met een nieuw fiscaal regime dat in werking zal treden vanaf 1 januari 2022.

Tax Insights oktober 2021 - De forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 oktober 2021

28 October 2021
De kosten gemaakt door een medewerker die voor beroepsdoeleinden reist binnen België, mogen - mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden. De forfaits die ambtenaren van de Belgische Staat hiervoor ontvangen, gelden ook als norm voor de privésector en worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever, m.a.w.

Tax Insights oktober 2021 - Wijzigingen in de Belgische btw-vrijstelling voor (para)medische activiteiten

8 October 2021
Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt het materiële en personele toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor medische diensten ingrijpend.  Wat betekent dit in de praktijk?  

Tax Insights mei 2021 - Fiches 281.50 - inkomsten 2020

26 May 2021
Zoals elk jaar heeft de Belgische belastingadministratie haar richtlijnen uitgevaardigd voor het opstellen en indienen van de formulieren 281.50 met betrekking tot bepaalde kosten gemaakt door in België gevestigde vennootschappen en zelfstandigen. De uiterste datum is vastgesteld op 29 juni 2021 voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us