2024 yılı sirkülerleri

2024-34 YURDA GETİRİLEN İHRACAT BEDELLERİNİN TCMB’YE ZORUNLU OLARAK SATIŞINA İLİŞKİN ORAN %40’DAN %30’A İNDİRİLDİ

2024-33 TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7511 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

2024-32 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN KKDF KESİNTİLERİ İÇİN UYGULANAN CEZAİ FAİZ ORANI DEĞİŞTİ

2024-31 KANUNİ FAİZ ORANI YILLIK %24 OLDU

2024-30 GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI YÜKSELTİLDİ

2024-29 2024/1. DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2024-28 GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2024-27 2024 YILI 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULANMAYACAKTIR

2024-26 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERI İLE BA-BS FORMLARININ VERİLME, E-DEFTERLERIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE “ELEKTRONIK DEFTER BERATLARI”NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

2024-25 2024 YILI 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2024-24 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI ARTIRILDI

2024-23 2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE BA-BS FORMLARININ BİLDİRİM VE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

2024-22 2024 YILI GELİR VERGİSİ BEYANI (2023 TAKVIM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLER İÇİN)

2024-21 TL CİNSİNDEN ÖDEME ZORUNLULUĞU BULUNAN BAZI MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE AİT BEDELLER DÖVİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK

2024-20 2023 YILI NAKİT SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN FAİZ İNDİRİM ORANI GÜNCELLENDİ

2024-19 SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV İLE İLGİLİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

2024-18 FİRMALARIN TCMB BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ 01.01.2024 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2024-17 KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 9.275 TL OLARAK BELİRLENDİ

2024-16 BAZI MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLME VE BEYAN ESASLARI REHBERİMİZ HAKKINDA

2024-15 2023 YILI İÇİN NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

2024-14 2023 YILI SONU İÇİN YP VE YP CİNSİNDEN SENETLİ VE SENETSİZ ALACAK VE BORÇLAR İÇİN UYGULANACAK KURLAR

2024-13 ASGARİ ÜÜCRETE BAĞĞLI OLARAK SGK İ ŞŞLEMLERİİNE AİİT 2024 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2024-12 BAZI BİLGİLERİN FORM BA VE FORM BS İLE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

2024-11 SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV İLE İLGİLİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

2024-10 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNDE 2024 YILI İÇİN ALT SINIR 90.800 TL OLARAK BELİRLENDİ

2024-09 YP DÖNÜŞÜMLÜ KKM HESAPLARI İLE İLGİLİ KV İSTİSNASI UZATILDI

2024-08 2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

2024-07 2024 YILINDA ÖDENECEK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ BELİRLENDİ

2024-06 2024 YILI DEĞERLİ KAĞIT SATIŞ BEDELLERİ BELİRLENDİ

2024-05 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

2024-04 2024 YILINDA VUK KAPSAMINDA UYGULANACAK CEZALAR BELİRLENDİ

2024-03 2024 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE UYGULANACAK MATRAH DİLİMLERİ VE İSTİSNA TUTARLARI

2024-02 2024 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2024-01 2024 YILINDA UYGULANACAK GELIR VERGİSİ TARİFE, HAD VE İSTİSNA TUTARLARI