2024 yılı sirkülerleri

2024-21 TL CİNSİNDEN ÖDEME ZORUNLULUĞU BULUNAN BAZI MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE AİT BEDELLER DÖVİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK

2024-20 2023 YILI NAKİT SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN FAİZ İNDİRİM ORANI GÜNCELLENDİ

2024-19 SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV İLE İLGİLİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

2024-18 FİRMALARIN TCMB BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ 01.01.2024 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2024-17 KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 9.275 TL OLARAK BELİRLENDİ

2024-16 BAZI MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLME VE BEYAN ESASLARI REHBERİMİZ HAKKINDA

2024-15 2023 YILI İÇİN NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

2024-14 2023 YILI SONU İÇİN YP VE YP CİNSİNDEN SENETLİ VE SENETSİZ ALACAK VE BORÇLAR İÇİN UYGULANACAK KURLAR

2024-13 ASGARİ ÜÜCRETE BAĞĞLI OLARAK SGK İ ŞŞLEMLERİİNE AİİT 2024 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2024-12 BAZI BİLGİLERİN FORM BA VE FORM BS İLE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

2024-11 SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV İLE İLGİLİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

2024-10 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNDE 2024 YILI İÇİN ALT SINIR 90.800 TL OLARAK BELİRLENDİ

2024-09 YP DÖNÜŞÜMLÜ KKM HESAPLARI İLE İLGİLİ KV İSTİSNASI UZATILDI

2024-08 2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

2024-07 2024 YILINDA ÖDENECEK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ BELİRLENDİ

2024-06 2024 YILI DEĞERLİ KAĞIT SATIŞ BEDELLERİ BELİRLENDİ

2024-05 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

2024-04 2024 YILINDA VUK KAPSAMINDA UYGULANACAK CEZALAR BELİRLENDİ

2024-03 2024 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE UYGULANACAK MATRAH DİLİMLERİ VE İSTİSNA TUTARLARI

2024-02 2024 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2024-01 2024 YILINDA UYGULANACAK GELIR VERGİSİ TARİFE, HAD VE İSTİSNA TUTARLARI