Kurumsal Finansman

Şirketinizin finansal performansını iyileştirmeye yönelik hizmetlerimiz ve uzun dönemli finansman çözümlerinden yararlanarak, günümüzün değişen ekonomik şartlarına rakiplerinizden daha çabuk uyum sağlayarak onları geride bırakabilirsiniz.

Hizmetlerimiz 

  • Şirket Değerlemesi
  • Şirket birleşme ve devir alımları
  • Finansal yeniden yapılandırma
  • Uzun Dönemli Finansman
  • Finansal bütçeleme, raporlama, modelleme
  • Girişimci danışmanlığı / mentorluğu 

İletişim Formu