Vergi

  • Vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri
  • Transfer fiyatlandırması
  • Vergi kanunlarındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirküler ve duyurular
  • Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması 
  • İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Şirket birleşme, devir, due diligence, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu 
  • Sermaye Piyasası, Teşvik, Bankacılık, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Çalışma Mevzuatı ile ilgili danışmanlık

KDV

  • İadesi gereken Katma Değer Vergisi tutarlarının belirlenmesi, alt firma ve karşıt incelemeleri gerçekleştirilerek iade raporu düzenlenmesi.

İletişim Formu