Outsource Hizmetleri

Muhasebe ve Finansal Hizmetlerimiz

 • Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması,
 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması, 
 • Mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması,
 • Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması,
 • Denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması,
 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
 • Geçici görevle personel istihdamı ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması,

Vergi Beyannameleri Hizmetlerimiz

 • Müşterilerimize, yıllık vergi takviminin hazırlanması, 
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanıp, tahakkuk ettirilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve tahakkuk ettirilmesine aracılık edilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)

SGK ve Bordro Hizmetlerimiz

 • Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması, 
 • Bordro hesaplamalarının müşteri talebi doğrultusunda raporlanması, 
 • Ücret bordrolarının müşteri talebi doğrultusunda kapalı zarfla iletilmesi, 
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması, 
 • İşe giriş veya işten çıkış ile ilgili personelin ilgili resmi evraklarının hazırlanması,
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması,

Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Muhasebe programları desteği,
 • E-Fatura ve E-Defter desteği, 
 • Özel Amaçlı Raporlama, 

Tescil Hizmetlerimiz

 • Şirket Kuruluş İşlemleri (Ticaret Sicil),
 • Vergi Dairesi açılış işlemleri, 
 • İş yeri SGK tescil ve E-Bildirge şifre işlemleri, 
 • Genel Kurul İşlemleri, 
 • Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri, 
 • Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri, 
 • TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru ve görüşleriniz için bize mail atabilir , yada +90 212 370 07 00 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

Bize mail atın