Konularında uzmanlaşmış RSM Turkey Outsource Muhasebe ekibi olarak, Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmetleri kapsamında, müşterilerimize muhasebe ve finansal raporlama, VUK kapsamında beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması, muhasebe danışmanlığı, bordrolama, şirket kuruluşu ve tescili işlemleri, şirket tasfiyesi hizmetlerini  sunmaktayız

Muhasebe ve Finansal Hizmetlerimiz

 • Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması,
 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması, 
 • Mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması,
 • Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması,
 • Denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması,
 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
 • Geçici görevle personel istihdamı ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması,

Vergi Beyannameleri Hizmetlerimiz

 • Yıllık vergi takviminin hazırlanması, 
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanıp, tahakkuk ettirilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)
 • Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve tahakkuk ettirilmesine aracılık edilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)

SGK ve Bordro Hizmetlerimiz

 • Personel bordrolarının hesaplaması
 • Bordro hesaplamalarının müşteri talebi doğrultusunda raporlanması, 
 • Ücret bordrolarının müşteri talebi doğrultusunda kapalı zarfla iletilmesi, 
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması, 
 • İşe giriş veya işten çıkış ile ilgili personelin yasal evraklarının hazırlanması,
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması,

Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Muhasebe programları desteği,
 • E-Fatura ve E-Defter desteği, 
 • Özel Amaçlı Raporlama, 

Tescil Hizmetlerimiz

 • Şirket Kuruluş İşlemleri (Ticaret Sicil),
 • Vergi Dairesi açılış işlemleri, 
 • İş yeri SGK tescil ve E-Bildirge şifre işlemleri, 
 • Genel Kurul İşlemleri, 
 • Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri, 
 • Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri, 
 • TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri

İletişim Formu