2023 yılı sirkülerleri

2023-77 GVK. GEÇİCİ 67’İNCİ MADDEDE YER ALAN BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

2023-76 AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GEÇİRİLEN ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN STOPAJ TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

2023-75 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI (2,5) PUAN DAHA ARTIRILDI

2023-74 TEKNOPARK BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE İSTİSNA KAZANÇLARI BULUNAN MÜKELLEFLERİN, GİRİŞİMCİ FİRMALARA YAPMASI GEREKEN YATIRIM TUTARI VE ORANI DEĞİŞTİ

2023-73 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI TEKRAR (5) PUAN ARTIRILDI

2023-09 (TEŞVİK) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2023-08 (TEŞVİK) PROJELERİNİN STRATEJİK ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR TEBLİĞ

2023-72 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARI YÜKSELTİLDİ

2023-71 2023 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

2023-70 GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI YÜKSELTİLDİ

2023-69 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI (5) PUAN ARTIRILDI

2023-68 SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIKLIK HESAPLAMALARINDA BAZI GIDERLERIN DIKKATE ALINMAMASINA İMKAN TANIYAN DÜZENLEMENIN SÜRESI UZATILDI

2023-67 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU, İŞTİRAK TASFİYE ZARARININ KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAĞINA HÜKMETTİ

2023-66 01.10.2023 TARİHİNDEN İTIBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2023-65 2023 YILI 3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2023-64 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI YENİDEN ARTIRILDI

2023-63 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI ARTIRILDI

2023-62 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2023-61  FİZİKİ TESLİMAT OLMAKSIZIN YAPILAN ALTIN SATIŞ İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN KAMBİYO MUAMELE VERGİSİ ALINMAYACAK

2023-60 KKM HESAPLARINA UYGULANAN VERGİ İSTİSNASI 30.06.2023 BİLANÇOLARINDA YER ALAN YP İÇİN DE UYGULANACAK

2023-59 TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZ ORANI %16,75 OLDU

2023-58 2023 YILI 2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2023-57 EK ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-57 ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-56 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2023-55 KURUMLARIN EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE AKTİFİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI KALDIRILDI

2023-54 KURUMLAR VERGİSİ ORANI DEĞİŞTİ, BAZI İSTİSNALAR KALDIRILDI

2023-53 EK YENİDEN BELİRLENEN HARÇ TUTARLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

2023-53 YENİDEN BELİRLENEN HARÇ TUTARLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

2023-52 MAKTU HARÇ TUTARLARI %50 ORANINDA ARTIRILDI

2023-51 ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ ALIMINDA UYGULANAN STOPAJ ORANLARI DEĞİŞTİ

2023-50 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-49 KDV ORANLARI ARTIRILDI

2023-48 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI %15 OLDU

2023-47 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANI %25 OLURKEN, GVK. GEÇİCİ MD.67 KAPSAMINDAKİ BAZI İNDİRİMLİ STOPAJ SÜRELERİ UZATILDI

2023-46 BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN TCMB REESKONT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-45 01.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI İLE SGK PRİMİNE ESAS AYLIK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI BELLİ OLDU

2023-44 EK VERGİYE 12 AY TAKSİT İMKÂNI GETİRİDİ

2023-43 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

2023-42 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2023-41 5015 SAYILI PETROL PIYASASI KANUNU VE 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI KANUNU KAPSAMINDA VERGİ DAİRELERİNE TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

2023-40 GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2023-39 KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜNDEN ÇIKARILAN SPOR KULÜPLERİNİN KAMU YARARINA ÇALIŞMA STATÜSÜ DEVAM ETMEKTEDİR

2023-38 MUHTASAR VE PRİM HİZMET, KONAKLAMA VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE BA-BS FORMLARINA, E-DEFTERLERE, “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NA İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI

2023-37 KKM HESAPLARINA UYGULANAN VERGİ İSTİSNASI 31.03.2023 BİLANÇOLARINDA YER ALAN YP İÇİN DE UYGULANACAK

2023-07 (TEŞVİK)(EK) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

2023-07 (TEŞVİK) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

2023-06 (TEŞVİK)(EK) TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI ILE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN GELIR VERGISI STOPAJI TEŞVIKINE KONU EDILMEK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇIREBILECEKLERI SÜRELER

2023-06 (TEŞVİK) TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI ILE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN GELIR VERGISI STOPAJI TEŞVIKINE KONU EDILMEK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇIREBILECEKLERI SÜRELER

2023-36  7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA EK VERGİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR

2023-35 2023 YILI 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

2023-34   7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

2023-33 YIILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ İLE “FORM BA" VE "FORM BS" BİLDİRİMLERİNİN VERİLME, ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

2023-32   27 VE 28 MART GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLECEK BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2023-31  EK 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARININ YAPILANDIRMA ESASLARI

2023-31   7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARININ YAPILANDIRMA ESASLARI

2023-30  7740 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI UYGULAMA ESASLARI

2023-29 NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UYGULAMASI VE SERMAYE AZALTIMLARINDA VERGİLEME 

2023-05 (TEŞVİK)(EK) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2023-05 (TEŞVİK) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2023-28  2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANI (2022 TAKVIM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLER İÇİN)

2023-04 (TEŞVİK) İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2023-03 (TEŞVİK) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2023-27 KAMU İDARESİNİN “BORCU YOKTUR” YAZISI VEREBİLMESİ İÇİN TECİL EDİLEN BORCUN %10’UNUN ÖDENME ŞARTI 31.07.2023 TARİHİNE KADAR KALDIRILDI

2023-26 PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV ORANI BİRE (%1) İNDİRİLDİ

2023-25 DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV ORANI BİRE (%1) İNDİRİLDİ

2023-24 ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIMLARINDA UYGULANAN GELİR VERGİSİ STOPAJI SIFIRA (%0) İNDİRİLDİ

2023-23 DEPREM BÖLGESİNDE VERİLECEK BEDELSİZ BARINMA HİZMETLERİ VE AKARYAKIT SATIŞLARI HAKKINDA VUK SİRKÜLERİ YAYINLANDI

2023-22 BAZI MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLME VE BEYAN ESASLARI REHBERİMİZ HAKKINDA

2023-21  KIZILAY’A YAPILAN AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARLA İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

2023-20 DEPREM NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE YARGIDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESI YAYIMLANDI

2023-19 DEPREM FELAKETİ NEDENIYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

2023-18 DEPREM FELAKETİ YAŞANAN İLLERDE MÜCBİR DURUM İLAN EDİLDİ

2023-17  2022 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE UYGULANACAK KURLAR AÇIKLANDI

2023-16 KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 6.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

2023-15 YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİN BANKAYA SATILMASINDA DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ GETİRİLDİ

2023-14 KURUMLARIN 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA                                                  
YER ALAN YABANCI PARALARIN KKM DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAK

2023 -13 2022 YILI İÇİN NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

2023-12 TESCİL KAYDI YAPILAN İŞLEMLER İÇİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

2023-11 BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ VE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNDE DEĞER ARTIŞ FONU HESABININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

2023-10 KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-09 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERDE KKDF ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENDİ

2023-02 (TEŞVİK) (EK) YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAMASI HAKKINDA

2023-02 (TEŞVİK) YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAMASI HAKKINDA

2023-01 (TEŞVİK) (EK) AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR

2023-01 (TEŞVİK ) AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR

2023-08 BAZI İSTİSNALARA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARININ YER ALDIĞI 322 SIRA NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

2023-07  2023 YILI DEĞERLİ KAĞIT SATIŞ BEDELLERİ BELİRLENDİ

2023-06  2023 YILINDA ÖDENECEK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ ARTIŞ ORANI %61,5 OLARAK BELİRLENDİ

2023-05 2023 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE UYGULANACAK MATRAH DİLİMLERİ VE İSTİSNA TUTARLARI

2023-04 VUK GEREĞİNCE BORÇ VE ALACAKLARDA UYGULANAN REESKONT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

2023-03 2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2023-02 2023 YILINDA VUK KAPSAMINDA UYGULANACAK CEZALAR BELİRLENDİ

2023-01 2023 YILINDA UYGULANACAK GELIR VERGİSİ TARİFE, HAD VE İSTİSNA TUTARLARI