2022 Sirküler

2022 yılı sirkülerlerine buradan erişebilirsiniz.

2022-58 İHRACATÇILAR İLE ÜRETİCİLERE KURUMLAR VERGİSİ ORANI 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANACAK

2022-57 GEÇİCİ VERGİ (2022/1) BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2022-56 İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI SIRASINDA UYGULANAN “TERKİN” LİMİTLERİ İNDİRİLDİ

2022-55 KDV UYGULAMALARINDA YENİ BİR DÜZENLEME:“İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT”

2022-54 MENKUL KIYMET SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TL ÖDEME ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI HAKKINDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU YAYINLANDI

2022-53 MENKUL SATIŞ BEDELLERİNİN TL CİNSİNDEN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

2022-52 YURDA GETİRİLEN İHRACAT BEDELLERİNİN TCMB’YE ZORUNLU OLARAK SATIŞINA İLİŞKİN ORAN %25’DEN %40’A ÇIKARILDI

2022-51 SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, İNFAZ VEYA YARGILAMA AŞAMASINDA OLAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

2022-50 “SERMAYE TAMAMLAMA FONU” ŞEKLİNDE ORTAKLAR TARAFINDAN ŞİRKETLERE AKTARILAN TUTARLAR KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAK

2022-49 BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İLE BAZI ŞİRKET VE KURULUŞLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANI %25 OLDU

2022-48 KATILMA PAYLARININ FONA İADESİYLE ELDE EDİLEN GELİRLER İLE DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDEN DOĞAN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

2022-47 RUSYA VE UKRAYNA’YA YAPILAN VE YABANCI PARA OLARAK BEYAN EDİLEN İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRK LİRASI OLARAK YURDA GETİRİLME İMKÂNI TANINMIŞTIR

2022-46 TÜZEL KİŞİLERİN 31.12.2021 İLE 31.03.2022 TARİHLERİ ARASINDA BANKALARDA MEVCUT DÖVİZ MEVDUAT VE KATILIM FONU HESAPLARI KKM KAPSAMINA ALINABİLECEKTİR

2022-45 GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN VE İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANAN BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

2022-44 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2022-43 KUR KORUMALI HESAPLARLA İLGİLİ VADE SONUNDA BANKALARCA HESAP SAHİPLERİNE YAPILACAK KAMBİYO SATIŞINDA KMV ORANI YÜZDE 0 (SIFIR) OLDU

2022-42 EK (KOBİ’LERIN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI)

2022-42 KOBİ’LERIN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

2022-41 EK (ALTIN CİNSINDEN FİZİKİ VARLIKLARIN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI)

2022-41 ALTIN CİNSINDEN FİZİKİ VARLIKLARIN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

2022-40 İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ’NİN (İBKB) DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

2022-39 KUR KORUMALI HESAPLARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN YER ALDIĞI TCMB TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

2022-38 VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARI İLE DİĞER KESİNTİLERİN MAHSUBU HAKKINDA MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELTEBLİĞİ YAYIMLANDI

2022-37 (2022 YILI GELİR VERGİSİ BEYANI (2021 TAKVIM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLER İÇİN))

2022-36 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN 202I YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ YAYIMLANDI

2022-35 (2021 YILI ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI İADE VERGİ HAKKI)

2022-34 (2022 YILI OCAK AYI SİGORTA PRİMLERİ ÖDEME SÜRESİ 03.03.2022 TARİHİNE UZATILDI)

2022-33 AYNI HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ FİRMAYA VEYA GRUP FİRMASINA DÖVİZ BORCU VERİLMESİ VE DÖVİZ GELİRLERİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ KONULARINDA SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

​2022-32 GELİR VE KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2022-31 YURTİÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER VE YURTDIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLARIMIZIN KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT HESAPLARI İLE ALTIN HESAPLARINA SIFIR STOPAJ GETİRİLDİ

2022-30 GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ YAPILDI

​2022-29 EK MENKUL KIYMET VERGİ REHBERİ

2022-28 KUR KORUMALI MEVDUATLARA VERGİ İSTİSNASINI KONU ALAN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

2022-27 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYAN SÜRESİ YAKLAŞMAKTADIR

2022-26 (19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI VE TCMB UYGULAMA TAİLAMATLARI ÇERÇEVESİNDE KUR KORUMALI HESAPLARA VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR)

2022-25 EK (ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI)

2022-25 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2022-24 EK (KUR KORUMALI ALTIN HESAPLARININ UYGULAMA AYRINTILARI KONUSUNDA TCMB TALİMATI YAYIMLANDI)

2022-24 KUR KORUMALI ALTIN HESAPLARININ UYGULAMA AYRINTILARI KONUSUNDA TCMB TALİMATI YAYIMLANDI

2022-23 EK KUR KORUMALI MEVDUATA GEÇİŞE İLİŞKİN YENİ TCMB UYGULAMA TALİMATI YAYIMLANDI

2022-23 KUR KORUMALI MEVDUATA GEÇİŞE İLİŞKİN YENİ TCMB UYGULAMA TALİMATI YAYIMLANDI

2022-22 VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2022-21 (7349 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 319 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI)

2022-20 YATIRIM FONLARI KÂR PAYLARINA GETİRİLEN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDA ÖNEMLİ DETAYLAR

2022-19 (2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMININ VERİLME SÜRESİ UZATILDI)

2022-18 KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 3.600 TL OLARAK BELİRLENDİ

2022-17 KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK ZAMMI TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ

2022-16 KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE BU BEYANNAMELER ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI

2022-15 E-BELGE UYGULAMALARININ KAPSAMINI GENİŞLETEN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ

2022-14 E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YÜKLEME TERCİHLERİ

2022-13 İHRACATÇIYA VE ÜRETİCİYE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI, YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ KÂR PAYLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLMESİ VE BES SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 7351 SAYILI KANUN UYGULAMASI

2022-12 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

2022-11 SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

2022-10 ENFLASYON DÜZELTMESİNİN ERTELENMESİ VE KUR KORUMALI MEVDUATLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER İLE TL DÖNÜŞÜMLÜ ALTIN KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI SAĞLANMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

2022-09 İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASI’NA SATIŞI VE İHRACAT HESABININ KAPATILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2022-08 BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV MATRAHLARI VE ÖTV ORANLARIINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2022-07 GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARININ GENİŞLETİLEREK BAZI BELGELERİN GİDER PUSULASI YERİNE KULLANILMASI

2022-06 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK SGK İŞLEMLERİNE AİT 2022 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2022-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

2022-04 MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İLAN EDİLEN REESKONT ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

2022-03 İHRACAT BEDELLERİNİN % 25 ORANINDAKİ KISMI MERKEZ BANKASINA SATILACAKTIR

2022-02 KDVK’NUN GEÇİCİ 37. MADDESİNDE TANIMLANAN UYGULAMAYA İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR

2022-01 YURT DIŞI VE YURT İÇİ VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü soru ve görüşleriniz için bize mail atabilir , yada +90 212 370 07 00 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

Bize mail atın