Overnamebegeleiding bij verkoop

Overnamebegeleiding bij verkoop

Ervoor zorgen dat je onderneming bij de juiste overnemer terecht komt, de continuïteit van het bedrijf veilig gesteld wordt en een marktconforme prijs wordt voor geboden, dat is ons engagement voor een geslaagde overname. Voor minder gaan we niet.

Een overname begeleiding op maat.

Het informatiememorandum is een samenvatting van de essentiële informatie over het te verkopen bedrijf, die wordt meegedeeld aan potentiële kopers die hun interesse hebben getoond na ontvangst van de teaser en na ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.


RSM Belgium heeft uitgebreide ervaring in het opstellen van informatiememoranda. Deze bevatten meestal een beschrijving van het bedrijf en zijn markt, historische en gebudgetteerde financiële informatie, een HR- en juridisch organigram, een overzicht van strategische referenties, enz.


Het is belangrijk om met een enthousiast verhaal te komen dat potentiële kopers aangrijpt en aanmoedigt om meer over het bedrijf te ontdekken.


Bij RSM Belgium worden informatiememoranda altijd persoonlijk toegelicht aan kandidaat-overnemers omdat we geloven dat één op één contact het verschil maakt.

In overleg met de klant identificeert en benadert RSM Belgium potentiële kopers. Er zijn vele mogelijkheden:
 

 • Concurrenten die u rechtstreeks hebben benaderd
 • Een partner, klant of leverancier die mogelijk geïnteresseerd is
 • Een bedrijf dat op zoek is naar horizontale of verticale externe groei
 • Financiële investeerders
 • Ondernemers die een management buy-in willen organiseren. 
   

RSM Belgium heeft een netwerk opgebouwd van financiële investeerders en management buy-in ondernemers die jouw bedrijf kunnen overnemen.

De analyse van de biedingen is de volgende belangrijke stap in de transactie. De oproep tot het indienen van biedingen moet zodanig worden opgesteld dat de biedingen perfect vergelijkbaar zijn.


Samen met de klant worden de verschillende offertes geanalyseerd en wordt de toe te passen strategie ten opzichte van de verschillende potentiële kopers bepaald.


Naast het puur financiële aspect van de aanbesteding spelen ook andere elementen een rol in de evaluatie, zoals affiniteit met de koper, kredietwaardigheid van de potentiële koper, type koper.

Onderhandelen is een essentieel onderdeel van het overnameproces dat moet leiden tot een overeenkomst met de koper over:
 

 • de verkoopprijs 
 • de timing van de overname
 • de voorwaarden van de overname
 • de voorwaarden van de overeenkomst
 • de overdrachtsperiode
   

Hoewel we de belangen van onze klanten verdedigen, is het essentieel om op te treden als een facilitator/bruggenbouwer tussen beide partijen. Creatief denken, zoeken naar oplossingen en een positieve houding zijn belangrijk om tot een evenwichtige deal te komen.

 

De ervaring van RSM Belgium maakt het verschil.

Voor de koper is het belangrijkste doel van de due diligence het verminderen en beheersen van de risico's verbonden aan de transactie, het geven van een onafhankelijke en gedetailleerde beoordeling aan de koper van de onderneming en het onderzoeken van het mogelijke bestaan van verborgen verplichtingen of onvoorziene kosten.
 

Als RSM Belgium de verkoper begeleidt tijdens het overnameproces, zijn de belangrijkste activiteiten: het opzetten van de dataroom, het beantwoorden van de vragen tijdens het due diligence proces en de algemene coördinatie van het due diligence onderzoek.
 

Soms is het raadzaam voor de verkoper om een vendor due diligence te laten uitvoeren voordat hij de overnamemarkt benadert. 
Een vendor due diligence kan worden gezien als een eerste vereiste omdat het een kritische analyse van het bedrijf is die inzicht geeft in hoe het bedrijf ervoor staat.
 

Als een potentiële koper weet dat er een vendor due diligence heeft plaatsgevonden, verhoogt dit meestal het vertrouwen.
RSM Belgium kan een dergelijke due diligence uitvoeren dankzij zijn multidisciplinaire gespecialiseerde team.
 

Lees meer over due diligence.

Wij adviseren onze klanten om samen te werken met een onafhankelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in deze materie. Het afsluiten van overeenkomsten zorgt voor gemoedsrust na de overname en dat is waardevol. 
 

RSM Belgium biedt haar transactie-expertise aan door de contracten en overeenkomsten te beoordelen en ervoor te zorgen dat alle essentiële elementen zijn opgenomen en goed geformuleerd in de documenten.
 

De volgende veel voorkomende overeenkomsten maken deel uit van het overnameproces:
 

 • Een intentieverklaring
 • Verkoopovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten

 

Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts voor meer informatie over dit onderwerp

Contacteer ons

Als u een vraag of een opmerking over dit onderwerp heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.