According to the new Volgens de nieuwe Belgische Circulaire 2023/C/96 zijn de kosten, die direct of indirect verband houden met het verlenen van medische diensten, en die aan ziekenhuisdokters in rekening worden gebracht, niet onderworpen aan BTW.

 

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2024 worden alle vergoedingen aangerekend aan die aan dokters (ingehouden salaris), alsook retrocessies (wanneer dokters hun honoraria doorrekenen) worden beschouwd als werkingsmiddelen die ten bate komen aan de zorginstelling, die niet onderworpen zijn aan btw (vallen buiten het toepassingsgebied van btw). 

Dit geldt ook indien de afdrachten of inhoudingen afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Honoraria van dokters

In overeenstemming met de Belgische regelgeving omvatten de honoraria die door ziekenhuisdokters in rekening worden gebracht, alle kosten die direct of indirect samenhangen met het leveren van medische diensten die niet gedekt zijn door het budget voor financiële middelen. 

Dit omvat o.a. de kosten gerelateerd aan medische, verpleegkundige en paramedische zorg, maar ook technische, administratieve, onderhouds- en andere ondersteunende personeelskosten. Daarnaast omvat het kosten verbonden aan het gebruik van faciliteiten, de aanschaf, vernieuwing, belangrijke reparaties en het onderhoud van noodzakelijke uitrusting, uitgaven gerelateerd aan medische apparatuur en verbruiksmaterialen, en kosten verbonden aan goederen en diensten geleverd door externe partijen als onderdeel van collectieve diensten.