Pijler 2 richtlijn aangenomen door de EU Raad

 

Op december 2022 hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt over de invoering van de minimumbelastingcomponent, ook bekend als Pijler 2, in de Europese Unie ("EU").

Deze richtlijn heeft tot doel een algemeen minimumbelastingniveau te garanderen voor multinationale ondernemingsgroepen en grootschalige binnenlandse groepen in de EU.  Het doel is ook om, door een effectieve implementatie, de race naar de bodem in vennootschapsbelastingtarieven te beperken.  Grote multinationals en binnenlandse groepen met een geconsolideerde jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro zullen worden belast tegen een minimum belastingtarief van 15%. Het doel is duidelijk en volgt het project Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS"), om het risico van belastingerosie en winstverschuiving te verminderen en ervoor te zorgen dat de grootste multinationale groepen het overeengekomen wereldwijde minimumtarief voor vennootschapsbelasting betalen.

De richtlijn moet echter uiterlijk eind 2023 zijn omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten en vanaf 2024 worden toegepast.  Als zodanig zal de EU een voorloper zijn in de toepassing van de wereldwijde Pijler 2 overeenkomst.

Ter herinnering: in oktober 2021 bereikten meer dan 100 landen een mijlpaalakkoord over internationale belastinghervormingen in het inclusieve BEPS-kader van de OESO/G20, alsook over een gedetailleerd uitvoeringsplan.  De hervorming van de internationale vennootschapsbelastingregels bestaat uit Pijler 1 en Pijler 2.

 

Implicaties

 

Gezien de vele onzekerheden die in het verschiet liggen als het gaat om het bepalen van de potentiële impact van Pijler 2, is het belangrijk dat belastingafdelingen van internationaal actieve bedrijven inzicht krijgen in de potentiële impact van deze regels, zodat ze tijdig kunnen beginnen met het voorbereiden van hun fiscale complianceprocessen op de nieuwe wereldwijde herziening, maar ook hun stakeholders inzicht kunnen geven in de potentiële impact. Recente ervaringen leren dat internationaal actieve bedrijven op verschillende manieren proactief omgaan met de Pijler 2-regels. De verschillende fasen kunnen variëren van het ontwikkelen van bewustzijn, het inventariseren en het identificeren (en modelleren) van potentiële scenario's.

 

Als u vragen hebt over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Tax team via [email protected].