RSM Belgium
Languages

Languages

Search

Publication article
11 November 2017
Nieuwe regels betreffende de toepassing van de btw-vrijstelling   Sinds 1 augustus 2017 geldt een overgangsregeling ten einde de btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan diplomatieke missies en consulaire posten toe te passen...
Publication article
1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden. Niettegenstaande het feit dat het Mercurius-platform toelaat...
Publication article
7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd...
Publication article
7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is: ofwel gelijk aan de btw die u moest betalen op basis...
Publication article
21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door...
Publication article
23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat...
Publication article
28 January 2018
Nieuw: de winstpremie Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers - onder bepaalde voorwaarden en mits het naleven van de procedure - de nieuwe sociaal en fiscaal aantrekkelijke winstpremie uitkeren aan hun werknemers. Wijninckx-bijdrage verhoogt De...
Publication article
30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):   Enkel de verhuur van nieuwe gebouwen (of fundamenteel vernieuwde gebouwen) kan onderworpen worden aan btw. Louter...
Publication article
2 August 2018
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. Gelet op het feit dat zo’n...
Publication article
2 August 2018
Vanaf 2019 zullen er een aantal wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor verzendingen aangebracht worden. De Intrastat-aangifte voor verzendingen zal 2 bijkomende velden bevatten: - het land van herkomst van de goederen; - het btw-...

Pages