RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights 08-2018 Minister van Financiën snoeit btw-boetes

RSM Belgium informeert u

 

Volgens de Minister van Financiën, is de vroegere btw-regelgeving rond boetes vaak veel te streng: niet alleen waren de bedragen heel hoog, er werd ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding. Bijgevolg heeft de Minister aan zijn administratie de opdracht gegeven om een nieuw boetebeleid inzake btw uit te werken.

In uitvoering van het Federaal Regeerakkoord, zal er voortaan uitgegaan worden van de trouw van de belastingplichtige.

Bijgevolg zal de opgelegde boete, op verzoek van de belastingplichtige, volledig worden kwijtgescholden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

  1. het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van 4 jaar;
  2. deze overtreding werd begaan te goeder trouw, goede trouw wordt verondersteld. Kwade trouw moet steeds door de administratie worden aangetoond;
  3. de begane overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw.

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat de boete voor het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de btw-aangifte, de laattijdige indiening van een btw-listing, het uitreiken van een niet conforme factuur, enz., op eenvoudig verzoek van de belastingplichtig volledig zal worden kwijtgescholden.

In geval van goede trouw, gelden deze nieuwe richtlijnen niet alleen voor boetes die door de klassieke btw-controlediensten worden opgelegd, maar ook door de BBI. De nieuwe regels moeten verplicht worden toegepast voor alle verzoekschriften tot kwijtschelding voor boeten opgelegd na 1 januari 2018.

 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking (intertax@rsmbelgium.be).

 

RSM Intertax

 

Download onzeTax Insight

 

 

tax_insights_small.jpg

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us