Belgium
Languages

Languages

Tax Insights april 2021 - Diverse btw-wijzigingen

In het kader van de huidige COVID-crisis heeft de overheid een aantal btw-maatregelen genomen om bedrijven de nodige ademruimte te geven en de liquiditeit te bevorderen. Hierna volgt een overzicht. 

DEFINITIEVE AFSCHAFFING DECEMBERVOORSCHOT

Na de tijdelijke afschaffing van het decembervoorschot vorig jaar, werd nu beslist dit definitief af te schaffen. Dit resulteert in de verdwijning van rooster 91 uit de btw-aangifte. 

VERLAGING DREMPEL VOOR TERUGGAVE VAN BTW-TEGOED

Wanneer de periodieke btw-aangifte resulteert in een btw-tegoed, wordt dit bedrag in principe overgedragen naar het volgende aangiftetijdvak, tenzij expliciet om de teruggaaf wordt verzocht. Om de liquiditeit van de ondernemingen te ondersteunen, gelden voortaan de volgende minimumbedragen om de teruggaaf van dit btw-tegoed aan te vragen:

Aangifte

Voorheen

Vanaf 1 april 2021

4° kwartaal/ december aangifte

245 EUR

50 EUR

Alle andere kwartaal/ maand aangiften behalve 4° kwartaal/ december

615 EUR/ 1.485 EUR

400 EUR

Vergunning maandelijkse teruggaaf/ eerste 24 maanden na toekenning btw-nummer

245 EUR

50 EUR

TIJDELIJK VERLAGING NALATIGHEIDSINTERESTEN EN BOETEN

De nalatigheidsinteresten die verschuldigd zijn bij laattijdige betaling van btw worden voor de maanden april, mei en juni verlaagd naar 4 % in plaats van 9,6% per jaar.  Ook de boete van 15 % voor laattijdige betaling zal voor dezelfde periode beperkt worden tot 10 %. Indien de btw-schulden echter het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke beslissing of opgenomen zijn in een innings- en invorderingsregister, wordt de interest verhoogd van 7% naar 8%. 

Indien u bijkomende informatie wenst betreffende bovenstaande, staat het Tax team van RSM Belgium tot uw beschikking ([email protected]). 

RSM Intertax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us