Belgium
Languages

Languages

Tax Insights april 2021 - Registratie voor de nieuwe OSS-aangifte is open!

Met het oog op de nieuwe btw-regels voor e-commerce die vanaf 1 juli 2021 in alle EU-lidstaten van kracht zijn, is de registratie voor de nieuwe OSS-aangiften in België vanaf 1 april 2021 mogelijk.

1.    OSS (ONE STOP SHOP) 

Vanaf 1 juli 2021 zullen de drempels voor e-commerce (de levering van goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten) ophouden te bestaan.  Dit betekent dat onlineverkopers vanaf de eerste levering btw zullen moeten aanrekenen van het land van de klant (verbruik).

Ongeacht of u al dan niet in de Europese Unie gevestigd bent, zult u de in de verschillende EU-lidstaten verschuldigde btw kunnen aangeven via één enkele OSS-aangifte die u in slechts één EU-lidstaat indient, en hoeft u niet langer te registreren voor btw en btw-aangiften in te dienen in elke EU-lidstaat waar de drempel werd overschreden.

Hoewel deze wijzigingen een nieuwe administratieve last met zich meebrengen, aangezien de correcte btw-tarieven van elke EU-lidstaat waar potentiële klanten zich bevinden in uw ERP-systeem moeten worden opgenomen en aan de juiste zending moeten worden toegewezen, zal het gebruik van de OSS-aangifte de btw-nalevingsverplichtingen (en -kosten!) in de verschillende EU-lidstaten verminderen.  

2.    REGIMES

Onlineverkopers hebben de mogelijkheid zich voor drie verschillende regelingen te laten registreren, maar kunnen per regeling slechts één lidstaat van identificatie hebben:

  • De niet-EU-regeling: iedere belastingplichtige die niet in de EU gevestigd is en diensten verleent aan niet-belastingplichtigen binnen de EU;
  • De Unie- regeling: grensoverschrijdende diensten en intracommunautaire afstandsverkopen van goederen aan niet-belastingplichtigen in een lidstaat waar de dienstverrichter niet is gevestigd;
  • De invoerregeling: afstandsverkopen van een uit een derde land ingevoerde goederen aan niet-belastingplichtigen, voor zendingen van minder dan 150 euro.

3.    LIDSTAAT VAN OSS-IDENTIFICATIE

In België gevestigde online verkopers dienen de OSS-registratie aan te vragen via de Belgische Intervat-applicatie.

Onlineverkopers die niet in de EU gevestigd zijn, kunnen om het even welke lidstaat kiezen als lidstaat van identificatie, maar als goederen van de ene EU-lidstaat naar de andere worden verzonden, moet de registratie worden aangevraagd in de lidstaat (of een van de lidstaten) van aanvang van de verzending of het vervoer.

Als deze buiten de EU gevestigde onlineverkopers zich voor de invoerregeling (IOSS) willen registreren, moet een Europese tussenpersoon worden aangewezen, tenzij de goederen worden ingevoerd uit een derde land waarmee de EU een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand bij de invordering van de btw heeft gesloten. 

4.    HOE KAN RSM U HELPEN?

Bereid u tijdig voor op 1 juli 2021, door uw online verkopen en goederen- (of diensten) stromen in kaart te brengen en uw ERP-systeem aan te werken zodat aan elke levering de juiste btw-tarieven worden toegewezen.

Bepaal waar en hoe u zich moet registreren voor OSS (en welke regelingen) en overweeg welke btw-identificatienummers in andere EU-lidstaten kunnen worden geannuleerd om uw btw-kosten in het buitenland te beperken.

RSM is aanwezig in alle EU-lidstaten (en daarbuiten). Wij kunnen u dus helpen uw situatie opnieuw te beoordelen en u adviseren over hoe u deze wijzigingen kunt doorvoeren waar nodig.

Indien u hierover meer informatie of assistentie wenst, staat het VAT team van RSM Belgium tot uw beschikking ([email protected]). 

RSM Intertax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us