Tax Insights februari 2022 - Franse invoer-btw - nieuwe regeling vanaf 01/01/2022 - Gevolgen en overgangsperiode voor buitenlandse bedrijven

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de btw-terugvordering bij invoer in Frankrijk overgedragen van de douaneautoriteiten (DGDDI) naar het Directoraat-Generaal Overheidsfinanciën (DGFIP).  

Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze wijziging.

OUDE REGELING GELDIG TOT 31 DECEMBER 2021

Tot december 2021 werd de verschuldigde invoer-btw in Frankrijk betaald bij aankomst van de goederen in Frankrijk op het moment van de inklaring.  Bijgevolg moesten bedrijven in sommige gevallen deze invoer-btw voorfinancieren. Dit was met name het geval voor buitenlandse entiteiten. De btw kon vervolgens worden terug gevorderd via de periodieke btw-aangifte of via een verzoek om teruggaaf in het kader van de 8e of 13e Btw-Richtlijn.

Deze voorfinanciering kon worden vermeden door de verleggingsregeling toe te passen. Deze regeling, waarvoor voorafgaande toestemming vereist was, maakte het mogelijk de invoer-btw niet langer via de douaneaangifte ten invoer te voldoen, maar deze in de periodieke btw-aangifte op te geven en af te trekken, mits aan alle voorwaarden was voldaan.

Door de administratieve lasten van de aanvraag van deze vergunning en de specifieke voorwaarden konden niet alle bedrijven van deze verleggingsregeling gebruikmaken.

NIEUWE REGELING VANAF 1 JANUARI 2022: INVOERING VAN EEN VERPLICHTE VERLEGGING VAN HEFFING VAN DE FRANSE INVOER-BTW

Teneinde het btw-invoerproces te vereenvoudigen, voert Frankrijk een verplichte en automatische verleggingsregeling in voor de invoer van goederen in Frankrijk.  De Franse invoer-btw zal niet langer moeten worden betaald bij aankomst van de goederen in Frankrijk, maar zal vooraf worden ingevuld, gerapporteerd en afgetrokken in de periodieke btw-aangiften, op basis van de informatie die wordt ontvangen van de Franse douaneautoriteiten.

De terugvordering van invoer-btw via de btw-aangifte zal gelden voor zowel belastingplichtigen als voor niet-belastingplichtigen die in Frankrijk over een geldig intracommunautair btw-nummer beschikken. Ondernemingen zonder Frans btw-nummer zullen bijgevolg geen goederen meer kunnen invoeren in Frankrijk.

GEVOLGEN EN OVERGANGSPERIODE TOT 30 JUNI 2022

Het belangrijkste gevolg van deze wijziging is dat de invoerder van de goederen zich voor btw-doeleinden in Frankrijk moet registreren om van deze verleggingsregeling te kunnen genieten.

Bijgevolg moet een buitenlandse belastingplichtige zonder Frans btw-nummer, die vanaf 1 januari 2022 goederen in Frankrijk wil invoeren, zich voor Franse btw-doeleinden laten registreren, ook al is voor geen enkele andere handeling een Franse btw-registratie vereist (bv. invoer gevolgd door lokale leveringen van goederen aan afnemers die in Frankrijk voor btw-doeleinden geïdentificeerd zijn).

Hoewel deze verlegging van de btw bij invoer vanaf 1 januari 2022 verplicht en automatisch is in Frankrijk, wordt door de Franse belastingdienst een overgangsperiode toegestaan tot 30 juni 2022, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • enkel voor die buitenlandse belastingplichtigen die nog geen Frans btw-nummer hebben 
  • het aanvraagdossier voor een Franse btw-registratie moet vóór 1 maart 2022 zijn ingediend (en de buitenlandse onderneming moet dit kunnen aantonen) 
  • het toegekende Franse btw-nummer moet uiterlijk op 30 juni 2022, het einde van de overgangsperiode, aan de Franse douaneautoriteiten worden verstrekt bij invoer in Frankrijk 
  • tijdens de overgangsperiode moet op de invoeraangifte van de douane een nieuwe bijzondere vermelding G0008 worden aangebracht om invoer zonder geldige Franse btw-registratie mogelijk te maken: "Redevable non identifié à la TVA en France"  (Belastingplichtige niet geïdentificeerd voor btw-doeleinden in Frankrijk)

Als buitenlandse belastingplichtigen niet aan deze voorwaarden voldoen en als de overgangsdatum van 30 juni 2022 is verstreken, zullen de invoertransacties in Frankrijk bij de douane geblokkeerd zijn en zullen de buitenlandse belastingplichtigen een boete van 5% van de aftrekbare btw opgelegd krijgen.

Indien u van mening bent dat u door deze wijziging een Franse btw-registratie nodig heeft, adviseren wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk vóór eind februari) contact met ons op te nemen.

Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).

RSM Belgium | Tax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us