Vanaf 1 juli 2022 dienen niet in de EU gevestigde btw-plichtigen de teruggaaf van Belgische btw elektronisch in te dienen. Dit om de teruggaafverzoeken van onder meer Britse ondernemingen, efficiënter te kunnen verwerken.

Zo wordt de procedure voor teruggaaf grotendeels gelijkgeschakeld met de procedure voor EU-ondernemingen. 

WIE?

Deze procedure geldt enkel voor btw-plichtigen die geen zetel, noch vaste inrichting hebben in de Europese Unie van waaruit handelingen worden verricht. Bovendien mogen zij geen schuldenaar zijn van btw, of maken ze enkel gebruik van de bijzondere (I)OSS regeling voor de voldoening van btw. 

WAT?

Enkel Belgische btw die volgens de normale regels aftrekbaar is, komt in aanmerking voor teruggaaf. Bovendien moet de teruggaaf betrekking hebben op een bedrag van minstens €400 (periode van ten minste 3 maanden) of van €50 (”resterende gedeelte” van een kalenderjaar).

HOE?

De portaal site is vandaag nog niet beschikbaar.  Er zal vereist zijn dat men aantoont btw-plichtige te zijn met een voldoende gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden.  Voor facturen/invoerdocumenten met een netto bedrag van meer dan €1.000 (€250 voor brandstofkosten) dient een afschrift te worden bezorgd. 

WANNEER?

Het btw-teruggaafverzoek moet vóór 30 september van het volgende jaar worden ingediend. De btw-administratie moet haar beslissing binnen een termijn van 4 maanden (of uiterlijk 8 maand) meedelen. 

RSM assisteert je graag bij de voorbereiding en indiening van teruggaafverzoeken, voor zowel EU als non-EU btw-plitchtigen. Aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]). 

RSM Belgium | Tax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg