Europese Commissie neemt ESRS aan
 

De Europese Commissie heeft de ESRS ('European Sustainability Reporting Standards') aangenomen na het ontvangen van feedback van het publiek. Deze standaarden bouwen verder op de voorbereidende ontwerpen van EFRAG (“European Financial and Reporting Advisory Group”). 

Deze gedelegeerde handeling werd gepubliceerd in het kader van de CSRD ("Corporate Sustainability Reporting Directive"). Deze richtlijn maakt deel uit van de Europese Green Deal en werd eind 2022 goedgekeurd. De CSRD vereist dat bedrijven de impact van hun activiteiten op mensen en de planeet bekendmaken met als doel om belanghebbende partijen, zoals investeerders en consumenten, te helpen de duurzaamheidsprestaties van bedrijven op de EU-markt te begrijpen en te evalueren.

De ESRS preciseren hoe verslaggevende vennootschappen moeten voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de CSRD. Ze bevatten de 12 reeksen van niet-financiële rapportagestandaarden die bedrijven moeten naleven wanneer ze rapporteren over verschillende duurzaamheidskwesties.  De Commissie omschreef deze normen als ambitieus en een essentiële ondersteuning voor de duurzaamheidsagenda van de EU.
 

Wijzigingen ten opzichte van de EFRAG-ontwerpstandaarden

In vergelijking met de EFRAG-ontwerpstandaarden heeft de Commissie:

  • Een geleidelijke invoering voorzien voor de meer uitdagende vereisten, vooral voor bedrijven met minder dan 750 werknemers, bv. voor het beleid met betrekking tot werknemers in de waardeketen of scope 3 broeikasgasemissies; 
  • Rapporteren over het klimaat (ESRS E1 Climate Change) en het eigen personeelsbestand (ESRS S1 Own Workforce) alleen verplicht gemaakt als deze onderwerpen van materieel belang worden geacht, en zodoende niet langer standaard verplicht; en, 
  • Sommige bijzonder stringente vereisten vrijwillig gemaakt, zoals het overgangsplan voor biodiversiteit of acties ter ondersteuning van kwetsbare leveranciers.

Met deze reeks standaarden wil de Commissie een evenwicht vinden tussen het beperken van de lasten voor rapporterende bedrijven en de eis dat ze concreet aantonen welke inspanningen ze leveren om aan de Green Deal-doelstellingen te voldoen. 

Een andere belangrijke doelstelling was het bereiken van een zeer hoge mate van afstemming tussen de ESRS en de IFRS-S normen. Dit om te voorkomen dat ondernemingen die volgens de ESRS moeten rapporteren en ook aan de IFRS willen voldoen, afzonderlijk volgens beide standaarden zouden moeten rapporteren.  
 

Volgende stappen

Deze gedelegeerde handeling zal in de eerste helft van augustus ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Als zij geen bezwaar maken tegen deze tekst, zullen de standaarden op 1 januari 2024 in werking treden, zoals bepaald in de CSRD.