Corporate Sustainability Due Diligence – Neem een voorsprong

De Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn ('CSDD') ligt op tafel en baant zich snel een weg door het Europese wetgevingsproces met als doel om duurzame en verantwoorde bedrijfsactiviteiten binnen de EU te bevorderen. Deze richtlijn betreft de verantwoordelijkheden van bedrijven met betrekking tot negatieve effecten op het milieu en de mensenrechten die het gevolg zijn of kunnen zijn van hun eigen activiteiten, die van hun dochterondernemingen en doorheen hun waardeketens.

Het Europees Parlement heeft deze langverwachte richtlijn begin juni goedgekeurd. Dit betekent dat de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie van start kunnen gaan, en dit vanaf 8 juni. Hoewel de partijen hopen de CSDD tegen het einde van dit jaar finaliseren, erkennen ze dat dit tijdschema kan uitlopen tot begin 2024. Daarna hebben de EU-lidstaten 2 jaar de tijd om de CSDD om te zetten in nationale wetgeving.

Hoewel dit nog comfortabel ver weg lijkt, is het de hoogste tijd voor bedrijven om zich vertrouwd te maken met de CSDD en te beginnen met plannen om te voldoen aan deze nieuwe due diligence-verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. 
 

 

Welke bedrijven vallen onder het toepassingsgebied?

Het voorstel is gericht op (zeer) grote EU- en niet-EU-bedrijven die actief zijn op de interne markt:

  • in de EU gevestigde bedrijven met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde netto-omzet van meer dan €40 miljoen, en
  • niet-EU-bedrijven met een netto-omzet van meer dan €150 miljoen als ten minste €40 miljoen binnen de EU wordt gegenereerd.

Bedrijven die deze drempels overschrijden vertegenwoordigen slechts ongeveer 1% van alle ondernemingen in de EU. Kmo’s zullen echter ook beïnvloed worden wanneer ze een gevestigde zakenrelatie hebben met een bedrijf dat onder de richtlijn valt, bv. als leverancier of onderaannemer in de waardeketen. Deze kleinere bedrijven zullen waarschijnlijk informatie moeten verstrekken en aan bepaalde normen moeten voldoen om hun zakenpartners in staat te stellen hun upstream due diligence-verplichtingen te vervullen. 
 

 

Wat wordt er van bedrijven verwacht?

Ondernemingen waarop de CSDD van toepassing is en, indirect, de ondernemingen in hun waardeketen, zullen de volgende stappen moeten nemen:
 

  • Een bedrijfsbeleid inzake due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu ontwikkelen, implementeren en communiceren.
  • Het identificeren van de belangrijkste negatieve gevolgen voor het milieu en de mensenrechten van hun activiteiten, die van hun dochterondernemingen en doorheen hun waardeketens.
  • De nodige stappen ondernemen om zulke gevolgen te voorkomen en, indien niet mogelijk, te beperken.
  • De effectiviteit van de genomen due diligence maatregelen opvolgen. 
  • Jaarlijks een verslag opstellen over de inspanningen op het vlak van due diligence. 
     

Plan vooruit en bereid je voor

Ook al is de CSDD momenteel nog in ontwikkeling, toch doen zowel bedrijven binnen als buiten het toepassingsgebied er verstandig aan om zich proactief voor te bereiden op de vereisten. Dit is het moment om een inventaris op te maken van de belangrijkste risico's en negatieve gevolgen voor het milieu en de mensenrechten in verband met uw bedrijfsactiviteiten. Kijk naar alle dochterondernemingen en in uw hele waardeketen. Op die manier krijgt u een duidelijk beeld van de belangrijkste risico's en gevolgen, zodat u prioriteiten kunt stellen en kwesties omtrent due diligence snel en effectief kunt aanpakken.