RSM Finland
Languages

Languages

Asiantuntijaryhmä vahvistuu

RSM Finland Oy:n veropalvelut vahvistuvat KLT Tuire Parkkosen suoritettua Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa laajan ja vaativan Taloushallinnon verotutkinnon.   

Tuiren suorittaman verotutkinnon myötä veropalveluiden asiantuntijaryhmä vahvistuu entisestään ja RSM Finland Oy voi tarjota entistä monipuolisempia vero- ja taloushallinnon palveluita jatkuvasti kasvavalle asiakaskunnalle. Tuirella on yli 25 vuoden käytännön kokemus taloushallinnosta erikokoisissa yrityksissä, mikä tuo osaltaan huomattavaa lisäarvoa veropalveluita tarvitseville asiakkaille. Tutkinto myös tukee, kasvattaa ja syventää Tuiren jo olemassa olevaa verotuksellista tietämystä. Tuirella on ainutlaatuista toimialaosaamista ja hän on saanut vankalle ammattitaidolleen asiakkaiden sekä työyhteisön laajan luottamuksen. Tuire on avustanut asiakkaita menestyksekkäästi mm. verolaskenta-, verojalanjälki- ja veronoikaisutoimeksiannoissa sekä neuvotteluissa Verohallinnon kanssa.

Taloushallinnon verotutkinto on suunniteltu yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa. Tutkinto koostuu muun muassa seuraavista osa-alueista: arvonlisäverotus, yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus, tuloverotus sekä yritysjärjestelyitä koskeva verotus.

Lisätietoja

Titti Luukkainen

Osakas, veropalvelut

p. 040 534 3635

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse info@rsm.fi.

Ota yhteyttä