RSM Finland
Languages

Languages

Verotuksen muutoksenhakuajat yhtenäistyvät eri verolajeissa vuoden 2017 alusta

Ensi vuoden alusta verotuksen oikaisemisen määräaika on pääsääntöisesti kolme vuotta kalenterivuoden, verovuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Käytetäänkö kalenterivuotta, tilikautta vai verovuotta riippuu verolajista.  Aikaisemmin vain valmisteverot ja arvonlisävero noudattivat kolmen vuoden aikaa, mutta niissäkin laskentatavoissa oli eroja, esimerkiksi arvonlisäverotuksessa laskenta alkoi tilikauden päättymisestä. Muutoksen hakuaika siis pidentyy arvonlisäverotuksessa, jos yrityksen tilikausi on muu kuin kalenterivuosi. Tuloverotuksessa määräaika lyhenee merkittävästi, eikä verotuksen toimittamisvuotta ei enää oteta erikseen huomioon verotukseen vanhentumisaikaa laskettaessa.

Yhtenäinen muutoksen hakuaika mahdollistaa sen, että saman tapahtuman verotukselliset korjaukset voidaan toteuttaa kokonaisina, aikaisemmin oli mahdollista, että esimerkiksi tuloverotuksessa oikaisu voitiin verotarkastuksen perusteella toteuttaa, mutta arvonlisäverotuksessa asia oli jo vanhentunut. 

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen verovelvollisella on yleinen kolmen vuoden aika.  Veronsaajan oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuaika on neljä kuukautta verotuksen päättymisestä - aikaisemmin esimerkiksi tuloverotuksessa vuosi verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta - ja muissa tilanteissa 60 päivää päätöksen tekemisestä. Verotarkastuksen tai muun sellaisen perusteella myös viranomaisaloitteisten muutosten vireille tuloaika on kolme vuotta, mutta joissakin tilanteissa niille on säädetty pidemmät määräajat:

  1. jatkettu määräaika, jossa määräaikaa voidaan pidentää enintään 1 vuodella, päätös jatkamisesta on tehtävä säännönmukaisena määräaikana ja se perustuu viranomaisen harkintaan, mutta jatkamiselle on oltava syy. Tällainen syy voi olla valvontatoimen toteuttaminen viranomaisyhteistyönä, valvontatoimien aloittaminen poikkeuksellisen myöhään, koska tieto on saatu myöhässä tai verovelvollinen antaa tiedon poikkeuksellisen myöhässä tai vaikeuttaa olennaisesti valvontatoimen suorittamista. Tarkoituksena on varmistaa, että vanheneva kolmas vuosi saadaan käsiteltyä, jos uutta tietoa ilmenee oikaisuajan lopulla.
  2. pidennetty määräaika, enintään 6 vuotta koskee tilanteita, joissa verotuksen muuttamisen syy on kansainvälisessä tiedonvaihdossa ulkomailta saatu tieto
  3. rikosperusteinen määräaika, syyteoikeus + 1 vuosi, verovelvollista syytetään veropetoksesta

     

Erillispäätösten muutoksenhakuaika verovelvollisella on 60 vuorokautta päätöksen tiedoksi saamisesta.

Perustevalitus poistuu verotuksen muutoksenhaussa.

Uusia määräaikoja sovelletaan verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa ja vuonna 2017 päättyneiden verokausien muutoksenhaussa. Vuotta 2016 ja aikaisempia kausia koskevat muutoksenhaut tehdään vanhan säännöstön mukaisesti, mutta jos niihin saadaan päätös vasta vuoden 2017 aikana tai sen jälkeen, tästä muutospäätöksestä valittaminen tapahtuu uuden lain mukaisten määräaikojen mukaan.  Tällöin valitusaika on yleensä 60 vuorokautta.

Jos verotuksessa näyttää olevan korjattavaa, kannattaa oikaisuvaatimus tehdä mahdollisimman pikaisesti, mutta myös huolellisesti.   Sekä verovelvolliselle että veronsaajalle on edullista, että päätökset saadaan nopeasti ja tosiasiat niin hyvin esitettyinä, että valitukset vähenevät.

Tuleva vuosi tuo verotukseen myös koko joukon muita menettelytapa- ja teknisiä muutoksia, esimerkiksi verotili korvautuu omaverolla ja lähes kaikista säännönmukaiseen verotukseen ja oma-aloitteisiin veroihin liittyvistä päätöksistä valitetaan ensiasteen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse.

Ota yhteyttä