Refik Arkan
Ortak, Vergi

Galatasaray ve Atatürk Erkek Lisesi’nde gördüğü öğrenimden sonra, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirerek 1977’de Hesap Uzmanı oldu. 1980-1984 yılları arasında İstanbul Defterdarlığı’nda Bakan adına Detaşe olarak görev yaptı. Katma Değer Vergisi Yasası’nın çıkarılmasında önemli katkıları oldu. Daha sonra özel bir şirketler grubunun Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Arkan & Ergin’in kurucularından olan Refik Arkan, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşlunda da görev aldı. 1990’dan bu yana, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarını sürdürmektedir.