Yönetim raporlaması, Bütçe ve Planlama Hizmetleri: finansal raporlarından Vergi Usul Kanununun yasal gereksinimlerinden daha fazlasını bekleyen işletmeler, hem gerçek performanslarını hem de geleceğe ışık tutmalarını sağlayacak sistemler arayışındadırlar. Sektörde yoğun deneyime sahip olan Arkan & Ergin KOBİ’lere ve büyük şirketlere eşit ve uluslararası standartta hizmet getirmektedir.

  • Yönetim raporlaması sistem ve formatlarının yeniden tasarlanması.
  • Bütçe şablonlarının yeniden tasarlanması, şirket stratejileri ve temel performans göstergeleri ile uyumlu güvenilir ve esnek bütçeleme süreçlerinin oluşturulması.
  • Aylık yönetim raporlaması ve yıllık bütçe hazırlanması konularında destek.

Bütçe ve Raporlama

  • Finansal raporlama ve finansal kontrol süreçleri müşterinin kadrosu ile birlikte hazırlanır ve personel bu sürecin tüm aşamalarında katkıda bulunarak modelin kullanılışı olmaktan ziyade modelin yapımcısı olur.
  • Deneyimli dış eleman veya danışmanlık yerine Şirket’in kendi elemanlarının tecrübe ve iş tatmininin yükseltilmesi amaçlanır.

Finans ve Mali İşler Fonksiyonları Süreç İyileştirme

Şirketlerin süreç, organizasyon ve teknoloji altyapısını gözden geçirerek mali işler fonksiyonunda operasyonel verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

  • Süreçlerin standardize edilmesi, süreçlerinize ilişkin otomasyon seviyesinin arttırılması.
  • Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmesi, diğer operasyonlar ile entegrasyonun sağlanması, ortak hizmet veya dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilecek süreçlerin tespiti.
  • Anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, finansal kapanış ve raporlama takviminin oluşturulması.

Kurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanmasında destek verilmesidir. Kurumsal performans yönetimi, tepede oluşturulan kurum hedeflerinin öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini kapsamaktadır.

Temel iş stratejileri ile ilişkili olarak kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergelerinin ve ölçütlerinin belirlenmesi.
Bütçenin oluşturulması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi .

Planlama, raporlama, karlılık analizi uygulamaları.
Kurum, departman ve birey seviyelerinde karnelerin oluşturulması.

Performans modelinin ve süreçlerinin tasarımı.
Performans yönetimine ilişkin teknoloji çözümlerinin seçilmesi.