Finansal Durum Tespit Hizmetleri: Şirket alış / satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edildiği detaylı inceleme analizidir.

  • Finansal tabloların hazırlanış esasları ve farklı esaslara göre hazırlanan tabloların mutabakat çalışmaları (Yasal, yönetim, UFRS hesapları vb.) .
  • Satışlar, maliyet hesapları ve faaliyet giderlerini etkileyen temel unsurlar ve bunların Brüt Kar, FAVÖK ve Net Kar Marjı değişimleri üstüne etkileri.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması amacıyla, hedef şirketin sürdürülebilir karlılığını gösteren Esas Karlılık analizi.
  • Şirketin net işletme sermayesi gereksinimi, nakit dönüşüm süresi ve mevsimselliğinin incelendiği Operasyonel İşletme Sermayesi analizi.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması beklenen bilanço içi ve bilanço dışı borç ve borç benzeri bakiyelerin tespit edildiği Net Borçluluk analizi.
  • İçeriklerine göre yatırım harcamaları analizi (büyüme veya bakım-onarım amaçlı).
  • İlişkili şirket işlemleri ve bu işlemlerin potansiyel satış sonrası Esas Karlılık üstüne olan etkileri.