Finansal fizibilite ve modelleme çalışmalarının temel hedefi, planlanmakta olan yatırımların ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek ve/veya şirketin kendisini simüle edecek bir iş planı oluşturmasını sağlamaktır.

Operasyonel alanlarda yıllara yayılan bilgi ve deneyime sahip kadrosu ile Arkan &Ergin iş planlarını sadece finansal değil aynı zamanda operasyonel açıdan da irdelelemektedir.
Finansal ve operasyonel varsayımların; Şirket’in yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve ödeyeceği verginin bilanço yapısı üzerindeki etkilerinin analiz edilebilmesi için iş planları ve finansal modeller oluşturulur. Gerektiği durumlarda, şirketlerin hazırlamış oldukları iş planları ve finansal modeller gözden geçirilerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

İş planlarının hazırlanmamış veya yetersiz olması durumunda, müşterinin kadrosu ile birlikte iş planları oluşturulur. Kadroların gerekli eğitim ve deneyime kavuşmalarını sağlayana kadar katkı devam ettirilir.