Günümüzde şirketler, faaliyetlerini genişletmek, yatırımlarına kaynak sağlamak gibi nedenlerden ötürü sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bu sermaye ihtiyacının karşılanması için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de halka arzdır. Bu işlem hissedarların hisselerinin belirli bir kısmını satmalarına da olanak sağlayabilir.

Arkan & Ergin olarak hissedarlara ve/veya yönetime halka arz işleminin uygun olup olmadığı veya hangi koşullarda mantıklı olabileceği konusunda danışmanlık veriyoruz.

Proje yöneticisi olarak, süreç boyunca görev alacak tüm tarafları (hissedarlar, yönetim, yasal danışmanlar, denetimciler, iletişim danışmanları ve muhtemel diğer taraflar) koordine ediyor ve size işlem sürecinin başından, hisselerin borsada işlem göreceği ilk güne kadar rehberlik ediyoruz.

Mali Tablolar Analizi ve İnceleme

  • Şirket’in faaliyetlerinin mali açıdan incelenmesi ve en iyi şekilde yansıtılmasının sağlanması

İş Planı Analizi

  • Geleceğe yönelik İş Planı değerlendirilmesi ve bu İş Planlarının potansiyel yatırımcı ve ilgili kuruluşlara etkin ve verimli bir şekilde aktarılmasında rol alma

Şirket Değerlemesi

  • Geçmiş finansallar dikkate alınarak projeksiyonların incelenmesi, bu projeksiyonlardan alınan verilerle şirketin farklı değerleme metotlarıyla, şirketin gerçek durumunu yansıtacak değerlenmesinin yapılması.

Şirket Değerlemesinin Savunulması ve Desteklenmesi

  • Çıkarılan değerleme doğrultusunda bağımsız Denetim Kuruluşları, yatırım kurumları ile görüşmeler sağlanıp, Şirket’in gerçek değerinden halka arz edilmesinin sağlanması.

SPK ile olan Sürecin Desteklenmesi

  • Halka Arz sürecinde SPK ile yapılacak görüşmelerde, değerleme ve mali tablolar ile ilgili konular başta olmak üzere gerekli desteğin sağlanması ve gerekirse SPK toplantılarına katılım sağlanması

Yatırımcı Görüşmelerinde Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

  • Yatırımcı toplantılarında Şirket’in gerçek değerinin etkin bir şekilde aktarılması için mali tablolardaki noktaların açıklanması ve gerekli desteğin sağlanması