Şirket’in geçmiş ve tahmini gelecek performanslarına göre öz sermaye değerlerinin hesaplanmasıdır.

İş Tanımı

Veri Toplama

Proje kapsamında kullanılacak belge ve bilgilerin Şirket’ten temin edilmesi.

Finansal Analiz

Şirket’in faaliyetlerinin mali açıdan detaylı analizi ve geçmiş finansallar dikkate alınarak geleceğe dönük projeksiyonların incelenmesi.

Değerleme

Şirket’in mevcut yapısı ve geleceğe dönük projeksiyonları göz önüne alınarak farklı değerleme metotlarının (İNA, çarpan analizi, …) yer alacağı değerleme çalışmasının hazırlanması.

Raporlama

Değerleme çalışması sonuçlarının açık ve net bir dilde ‘Değerleme Raporu’ halinde aktarılması.

Bağımsız Uzman Görüşü

Halka açık konumdaki şirketlerde, çoklu ortaklık yapılarında ve regülasyona tabi şirketlerde, ortaklık sözleşmesi koşullarına göre oluşan durumlarda şirket değerleme analizlerinin bağımsız bir uzman kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.

Maddi Olmayan Duran Varlık Değerlemesi

Marka, patent, lisans, müşteri ilişkileri, sözleşme, vb. fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan ancak şirketlerin değeri için büyük önem arz eden varlıkların değerlemesi ayrı bir uzmanlık gerektirir.

A&E bu konuda gerek alım satım sürecinde gerek diğer ihtiyaçlarda maddi olmayan duran varlık değerleme hizmeti sunmaktadır.

Hisse Değişim Oranının Belirlenmesi

SPK devredilen veya bölünen varlıkların ve operasyonların değerlerinin belirlenerek devrolan veya bölünen şirket paydaşlarının haklarının gözetilmesini amaçlamaktadır.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

Satın alma fiyatının dağıtılması (“Purchase Price Allocation”) satın alınma sonrasında, satın alım fiyatının satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklara dağıtılması ve dolayısıyla şerefiye rakamının belirlenmesidir. Arkan & Ergin PPA süreci ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Girişim Sermayesi Fonları

A&E‘nin girişim sermayesi alanındaki eşsiz tecrübe ve donanımı bu alana yatırım yapmış ve yapacak fonlar için özel önem taşımaktadır.

RSM Turkey Arkan & Ergin 2009 yılından beri Türkiye Start-up ekosistemi içinde önemli bir konum edinmiştir. Bu ekosistem içerisinde mentorluk, koçluk, danışmanlık, jüri üyeliği, seminer konuşmacılığı, eğitim, kurucu üyelik vb. platformlarda etkin rol oynamaktadır.