Şirket’in herhangi bir potansiyel alıcı veya yatırımcı ile gerçekleştireceği hisse, varlık satışı veya ortaklık sürecinde danışmanlık hizmeti sunulmasıdır.

İş Tanımı

Hazırlık

Şirket mali tablolarının uluslararası finansal raporlama standardına (UFRS) getirilme işleminin yaptırılması, Şirket iş planlarının gözden geçirilerek şirket yönetiminin de onayı ile nihai haline getirilmesi, tanıtım dokümanı için gerekli bilgilerin temini.

Tanıtım Dökümanı

Muhtemel yatırımcıların bir fiyat teklifi yapabilmesi için ihtiyaçları olacak bilgileri içeren şirketi tanıtıcı bir doküman hazırlanması.

Potansiyel Şirketlerin Saptanması

Gerek stratejik gerekse finansal yatırımcılar arasında Şirket ile ilgilenebilecek yatırımcıların listesinin tarafımızca hazırlanması ve Şirket’ in katkılarıyla kısa liste haline getirilmesi.

Kısa Listedeki Şirketlerle Temasa Geçilmesi

Kısa listedeki şirketlerle doğrudan ya da bulundukları ülkelerdeki şubelerimiz aracılığıyla temasa geçilmesi ve konuyla ilgili iştahlarının değerlendirilmesi.

Hisse Satış ve/veya Ortaklık Süreci

Şirket tarafından imzalanacak Niyet Mektubu vb. dokümanların incelenerek finansal danışman olarak görüş bildirilmesi. Ortaklık sürecinde şirket tarafından ihtiyaç duyulabilecek, hukuki, vergi ve muhasebe gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin temininin organize edilmesi, anlaşmada finansal danışman olarak görüş bildirilmesi.