Duurzaamheidsdiensten

Duurzaamheid richt zich op het voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het concept van duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: economie, milieu en sociaal - ook wel informeel bekend als winst, planeet en mensen.

De Verenigde Naties hebben een routekaart opgesteld met acties die op alle niveaus van de samenleving kunnen worden ondernomen. Deze zijn samengevat in de volgende 17 duurzame doelstellingen

sdg-sustanable-development-goals.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vennootschapsrechtelijk initiatief om de gevolgen van de vennootschap op het milieu en het maatschappelijk welzijn te beoordelen en er de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Dit kan leiden tot kortlopende kosten die geen onmiddellijk financieel voordeel bieden voor de onderneming, maar die leiden tot positieve maatschappelijke en milieuveranderingen. Deze zelfregulering van ondernemingen is geïntegreerd in het businessmodel van de onderneming.

Duurzaamheid is een belangrijk hulpmiddel bij het creëren van het bedrijfsimago en de reputatie, maar tevens in het beperken van de kosten en het genereren van inkomsten op lange termijn.

Als vennootschappen en organisaties overwegen om duurzaamheid te integreren in hun manier van werken, moeten ze vier belangrijke aspecten van hun prestaties en de gevolgen ervan in overweging nemen: Economie, Milieu, Maatschappij & Governance

Bekendmakingen omtrent duurzaamheid en ESG in het kader van de SFDR - gevolgen voor investeerders en de entiteiten waarin geïnvesteerd wordt

Bekendmakingen omtrent duurzaamheid en ESG in het kader van de SFDR - gevolgen voor investeerders en de entiteiten waarin geïnvesteerd wordt

Als aanvulling op de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") zijn op 25 juli 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie de langverwachte technische reguleringssnormen (Cf. Regulatory Technical Standards of "RTS") gepubliceerd.

Sustainability Insights januari 2022 - Duurzaamheid wordt verplicht in het jaarverslag

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en rapporteren over ESG (environmental, social and governance) wordt verplicht in het jaarverslag, om op transparante wijze de continuïteit van de bedrijven te onderstrepen. Een gemeenschappelijke standaard wordt gelanceerd door de Europese Commissie onder de naam CSRD.

SUNSTAINABILITY INSIGHTS - 2019.1 NIEUWE CORPORATE GOVERNANCE CODE

De Commissie Corporate Governance heeft onlangs een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de « Code 2020 ».

Sustainability Newsletter 2017-03 COP 23

Kick-off of the 23rd edition of the Conference of the Parties What was in stake in the previous editions?

Sustainability Newsletter 2017-02 Law of September 3rd 2017 related to non-financial information

Law of September, 3rd 2017 Belgium has translated the European Directive related to the publication of non-financial information and diversity information for some large entities in the law of September, 3rd 2017. This law amends article 96 of the company code concerning the management report content.

Sustainability Newsletter 2016-03 New GRI standards

What is the new structure ? What are the differences between G4 and GRI standards ? How to use/reference the standards?   Read more :

Sustainability Newsletter 2016-02 Award for the Best Belgian Sustainability Report 2016

Award for the Best Belgian Sustainability Report 2016 Who can participate ? Categories of reports Evaluation criteria Why should your organization apply to the Awards 2016? Apply for the Awards 2016 !

Sustainability Newsletter 2016-01 Non Financial reporting

European Directive 2014/95/EU regarding the disclosure of non-financial and diversity information by certain large underakings or groups Entities to which the directive applies Objective of the directive Which information should be disclosed