Financieren van overnames in het huidige klimaat: Banken verliezen marktaandeel

De recente onzekerheden hebben banken voorzichtiger gemaakt in hun benadering van financiering. Ondanks de beschikbaarheid van dealfinanciering bij banken, zijn ze terughoudender geworden door stijgende rentetarieven, wat de financieringskosten verhoogt en de waardering van ondernemingen beïnvloedt. Daarnaast zijn direct lenders zoals vermogende individuen, investeringsfondsen, etc.. bezig met een grotere rol te spelen in de financieringsmarkt voor overnames.

 

Het Trendonderzoek 2023 van M&A en Ansarada geeft aan dat 38% van de M&A-professionals financiering als een uitdagend aspect van deals beschouwt voor het komende jaar, naast het eens worden over prijs/waardering (43%).

De kapitaalmarkten zijn gesloten na de gebeurtenissen zoals de invasie van Oekraïne en langdurige onzekerheid over rentestijgingen, waardoor het aantal grote deals is afgenomen. Banken zijn voorzichtiger geworden in het verstrekken van financiering, vooral gezamenlijk met andere banken.

 

Hoewel de kapitaalmarkt enigszins ontspant sinds afgelopen zomer, blijven de financieringskosten hoger en hebben bedrijven moeite met mega-deals. Midcap-deals vinden echter nog steeds financiering, zij het tegen hogere kosten.

De houding van banken ten opzichte van financieringsaanvragen is niet wezenlijk veranderd, maar de onzekerheid in verschillende aspecten maakt financiering ingewikkelder. Het is cruciaal dat bedrijven marges inbouwen voor deze onzekerheden en realistische financieringsniveaus hanteren om financierbaar te blijven.

 

Het stijgende renteniveau heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor financieringskosten, waardoor de koopprijs van ondernemingen onder druk staat. Private equity firma's die vaak hoge leverage in deals gebruiken, voelen deze terughoudendheid van banken het meest.

De verhoogde rentekosten leiden tot een heroverweging van de bedrijfswaarderingen, maar veel verkopers hebben deze verandering nog niet volledig geaccepteerd, waardoor transacties vertraagd worden.

 

Banken worden steeds terughoudender door striktere regelgeving en zijn conservatiever geworden in financieringshoogtes, wat heeft geleid tot de opkomst van direct lenders in de financieringsmarkt. Deze verschuiving heeft direct lenders hun marktaandeel significant zien vergroten ten koste van banken.

Direct lenders bieden hogere leverage en meer flexibiliteit, maar vragen doorgaans een hogere rentemarge. Ze zijn in staat grotere bedragen te financieren, waardoor ze voor private equity-partijen een aantrekkelijke financieringsbron zijn geworden.

 

De rol van banken zal structureel veranderen, waarbij direct lenders dominanter worden in financiering. Vandaag zien we directe financiering voornamelijk in de grote transacties. In dit segment is er steeds meer competitie waardoor er verschuivingen merkbaar zijn in de markt richting kleinere transacties. Vooral voor bedrijven met een EBITDA van vijf tot tien miljoen euro zal deze verschuiving merkbaar. In de Benelux zijn er momenteel ongeveer 100 direct lenders, die allemaal hun geld aan het werk willen zetten en bereid zijn om ook kleinere deals te financieren.

In deze veranderende financieringsomgeving moeten bedrijven en investeerders zich aanpassen aan hogere financieringskosten en de groeiende rol van direct lenders om succesvolle overnamefinanciering te verkrijgen.

bron: mena.nl