Links

IAB en IBR website

Gemeenschappelijke site van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfsrevisoren

 

Belgisch Staatsblad

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

 

Nationale Bank van België

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

 

CBN
Website van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen