RSM Belgium
Languages

Languages

Publications

26 November 2019
Elke belastingplichtige die handelingen verricht binnen de Europese Unie (EU) is verplicht om te voldoen aan de Europese btw-regels en formaliteiten. Vanaf 1 januari 2020 zullen er enkele wijzigingen worden doorgevoerd onder de vorm van vier ‘Quick...
22 November 2019
Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna genoemd, ‘WVV’) in werking getreden. Zoals reeds vermeld in onze eerdere Tax Insight van de maand juni heeft de wetgever voorzien in een overgangsperiode voor per 1 mei...
21 November 2019
De Commissie Corporate Governance heeft recentelijk een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de “Code 2020”. 
28 October 2019
Met het arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 7 februari 2018 op de effectentaks dewelke op 10 maart 2018 is in werking getreden. Deze taks was verschuldigd door personen die titularis waren van één of meer...
23 October 2019
De Commissie Corporate Governance heeft onlangs een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de « Code 2020 ».
1 October 2019
Uiterlijk tegen 30 september 2019 dienen de gegevens van uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en juridische entiteiten via hun wettelijke vertegenwoordigers voor een eerste maal opgenomen te worden in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-...
12 September 2019
Een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 blijft tot de mogelijkheden behoren.  Hierna herhalen we nog even de actiepunten die zeker ondernomen moeten worden om klaar te zijn voor een no-deal Brexit.  
21 August 2019
Hervorming vennootschapsbelasting – Wijziging afsluitingsdatum boekjaar – Nieuwe circulaire  
12 August 2019
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. 

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us