Belgium
Languages

Languages

Publications

12 April 2021
Met het oog op de nieuwe btw-regels voor e-commerce die vanaf 1 juli 2021 in alle EU-lidstaten van kracht zijn, is de registratie voor de nieuwe OSS-aangiften in België vanaf 1 april 2021 mogelijk.
6 April 2021
Vaccinatieverlof als klein verlet U heeft allicht informatie opgevangen over het befaamde vaccinatieverlof. De wet die hierin voorziet werd recent goedgekeurd door het federaal parlement. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch...
30 March 2021
Vanaf april 2021 moeten werkgevers verplicht maandelijks een aangifte bij de RSZ indienen in het kader van de controle op het verplichte telewerk dat momenteel geldt omwille van de corona-crisis. De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve...
17 March 2021
Het Brusselse Gewest biedt steun aan ondernemingen uit bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de coronacrisis. Om aanspraak te kunnen maken op de premie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 
16 March 2021
Er werd nooit eerder zo vaak en op zulk grote schaal van thuis gewerkt als sinds het begin van de Covid-19 pandemie vorig jaar.
9 March 2021
Ondernemingen met een exploitatiezetel gelegen in het Vlaams Gewest die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021, komen in aanmerking voor het Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme...
9 March 2021
Uiterlijk op 31 maart 2021 dienen sommige belastingplichtigen bepaalde acties te ondernemen vanuit een btw-oogpunt. Hieronder zetten we de verschillende acties op een rijtje. 
5 March 2021
Om het hoofd te bieden aan de financiële en economische moeilijkheden waarmee Belgische bedrijven geconfronteerd worden door de COVID-19-pandemie, heeft de federale overheid een reeks steunmaatregelen aangenomen om de liquiditeit en solvabiliteit...
25 February 2021
Wij willen u graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen in het kader van de maatregelen genomen door de overheid met betrekking tot de coronacrisis. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is...
24 February 2021
De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 11 februari 2021 een wetsontwerp goedgekeurd dat komaf maakt met de ongelijke behandeling van huurinkomsten uit buitenlands onroerend goed. België werd hiervoor reeds veroordeeld door het Europese hof...

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us