RSM Belgium
Languages

Languages

Publications

18 May 2020
Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd in het kader van de Coronacrisis.
18 May 2020
In het kader van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19), hebben politieke overheden zowel op federaal als regionaal niveau, tal van maatregelen aangekondigd om bedrijven een financiële ruggesteun te geven en dit in hoofdzaak door...
13 May 2020
De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van...
7 May 2020
Elke vennootschap dient jaarlijks individuele fiches 281.50 op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,  restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle...
6 May 2020
1. WAT?  Naast de diverse binnenlandse mogelijkheden om liquididiteitsproblemen te vermijden op het vlak van btw (versnelde teruggaaf, omschakelingen van maand- naar kwartaalaangiften of omgekeerd, etc.) wordt vaak de teruggaaf van buitenlandse btw...
14 April 2020
De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van...
8 April 2020
Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak (coronavirus), werden er diverse steunmaatregelen getroffen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau. 
7 April 2020
Binnen het paritair comité 200 is besloten om een fietsvergoeding op te leggen. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,10 euro per kilometer moet worden betaald aan werknemers die zich met de fiets van hun woonplaats naar hun...
6 April 2020
De maatregelen die de voorbije weken werden genomen inzake COVID-19 (het Corona virus), hebben ongetwijfeld een economische weerslag op uw onderneming.
3 April 2020
Ten gevolge van de coronamaatregelen genomen door de Belgische overheid, zit u als zelfstandige mogelijks met heel wat vragen over uw persoonlijke situatie.

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us