Publications

16 January 2023
Op 10 januari 2023 was Deborah Fischer samen met
30 December 2022
Als aanvulling op de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") zijn op 25 juli 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie de langverwachte technische reguleringssnormen (Cf. Regulatory Technical Standards of "RTS") gepubliceerd.
30 December 2022
  Uiterlijk op 1 juli 2023 moeten alle gemengde btw-plichtigen de Belgische btw-administratie elektronisch op de hoogte brengen van de optie voor de toepassing van de methode van het werkelijk gebruik om het recht op aftrek van btw te bepalen.
30 December 2022
  Vanaf 1 januari 2023 zal de verlegging van heffing van btw bij werken in onroerende staat toegepast worden zodra de afnemer periodieke btw-aangiftes indient.
30 December 2022
  De Belgische btw-wetgeving wordt vanaf 1 januari 2023 gewijzigd wat betreft de verjaringstermijn, de bewaringstermijn en de toepasselijke rentevoet. Daarnaast is er een wetsontwerp goedgekeurd waarin de btw-keten en de verwerking van periodieke...
26 October 2022
Kenny Ransquin
Sinds enkele jaren werkt de wetgever aan een grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek. We weten nu welke richting is ingeslagen en welke wijzigingen zijn aangebracht in dit fundamentele stuk wetgeving. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe...
7 October 2022
Peter Van Rompaey
Prefiling- en rulingsverzoeken voor verrekenprijzen en innovatieaftrek met betrekking tot boekjaar 2022 moeten vóór 30 november 2022 worden ingediend.  
1 July 2022
Naast de verschillende binnenlandse mogelijkheden om btw-liquiditeitsproblemen te voorkomen (versnelde teruggaaf, aanpassing van de periodiciteit van de aangiften, enz.), wordt de teruggaaf van buitenlandse btw vaak over het hoofd gezien. 
25 May 2022
INLEIDING Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn bekendgemaakt die gericht is op de bevordering van een efficiënt en eerlijk belastingstelsel voor ondernemingen binnen de Europese Unie. 

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us