Publications

13 May 2022
Vanaf 1 juli 2022 dienen niet in de EU gevestigde btw-plichtigen de teruggaaf van Belgische btw elektronisch in te dienen. Dit om de teruggaafverzoeken van onder meer Britse ondernemingen, efficiënter te kunnen verwerken. Zo wordt de procedure voor...
28 April 2022
Eerder dit jaar werd de ‘wet houdende diverse fiscale bepalingen’ dd. 21 januari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
28 April 2022
De fiscus heeft sinds eind vorige maand het kadastraal inkomen (hierna genoemd: KI) van het buitenlandse vastgoed van Belgen vastgelegd en betekend aan de Belgische eigenaars.  Dit KI zal vanaf dit jaar in de Belgische aangifte in de...
23 March 2022
De populariteit van bedrijfswagens heeft ongetwijfeld te maken met de hoge belastingdruk die we in België kennen op bezoldigingen voor medewerkers door de werkgever.  Hierdoor zijn bedrijfswagens in de loop van de jaren nog populairder geworden en...
22 March 2022
België volgt het advies van het Hof van Justitie (HvJEU, C-288/16) en beperkt de werkingssfeer van de vrijstelling voor exportgerelateerde vervoersdiensten.
28 February 2022
De wet van 25 november 2021 tot hervorming van de autofiscaliteit laat weinig aan de verbeelding over. Bedrijfswagens met CO₂-uitstoot zullen fiscaal worden ontmoedigd en zullen wellicht geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwijnen.
3 February 2022
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de btw-terugvordering bij invoer in Frankrijk overgedragen van de douaneautoriteiten (DGDDI) naar het Directoraat-Generaal Overheidsfinanciën (DGFIP).   Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze...
24 January 2022
Zoals aangekondigd in onze Tax Insights van december 2021 heeft de Belgische regering, na het akkoord over de federale begroting, beslist om het bestaande bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden aan te passen naar een nieuw fiscaal...
21 January 2022
Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting gesloten (hierna: "de nieuwe overeenkomst"). De oude overeenkomst - dat op dit moment nog steeds van kracht is - is een van de oudste door...
17 January 2022
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en rapporteren over ESG (environmental, social and governance) wordt verplicht in het jaarverslag, om op transparante wijze de continuïteit van de bedrijven te onderstrepen. Een gemeenschappelijke standaard...

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us