Publications

8 October 2021
Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt het materiële en personele toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor medische diensten ingrijpend.  Wat betekent dit in de praktijk?  
5 August 2021
Ook tijdens deze zomervakantieperiode blijven we informeren over payroll en HR wijzigingen.
28 June 2021
De forfaitaire kilometervergoeding die een werkgever belastingvrij kan toekennen voor het gebruik van een privéwagen, -motorfiets of -bromfiets voor professionele verplaatsingen stijgt vanaf 1 juli 2021 naar 0,3707 euro per kilometer.
26 May 2021
Zoals elk jaar heeft de Belgische belastingadministratie haar richtlijnen uitgevaardigd voor het opstellen en indienen van de formulieren 281.50 met betrekking tot bepaalde kosten gemaakt door in België gevestigde vennootschappen en zelfstandigen....
5 May 2021
Na de inwerkingtreding van het KB van 23 september 2020 tot wijziging van het KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, is het vanaf nu verplicht om elk document in het UBO-register te uploaden waaruit blijkt dat...
20 April 2021
In het kader van de huidige COVID-crisis heeft de overheid een aantal btw-maatregelen genomen om bedrijven de nodige ademruimte te geven en de liquiditeit te bevorderen. Hierna volgt een overzicht. 
12 April 2021
Met het oog op de nieuwe btw-regels voor e-commerce die vanaf 1 juli 2021 in alle EU-lidstaten van kracht zijn, is de registratie voor de nieuwe OSS-aangiften in België vanaf 1 april 2021 mogelijk.
6 April 2021
Vaccinatieverlof als klein verlet U heeft allicht informatie opgevangen over het befaamde vaccinatieverlof. De wet die hierin voorziet werd recent goedgekeurd door het federaal parlement. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch...
30 March 2021
Vanaf april 2021 moeten werkgevers verplicht maandelijks een aangifte bij de RSZ indienen in het kader van de controle op het verplichte telewerk dat momenteel geldt omwille van de corona-crisis. De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve...
17 March 2021
Het Brusselse Gewest biedt steun aan ondernemingen uit bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de coronacrisis. Om aanspraak te kunnen maken op de premie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us