Assurance Insights – Februari 2019 – Vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd.

De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

We houden u op de hoogte en staan uiteraard graag te uwer beschikking om u in deze materie verder te begeleiden.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of assistentie, staat het audit team en bedrijfsrevisoren team van RSM België te uwer beschikking ([email protected]).

 

RSM InterAudit

RSM Bedrijfsrevisoren

 

Download onze Assurance Insights

 

assurance_insights.jpg

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us