Assurance Insights Maart 2020: Uitstel van algemene vergaderingen

De Minister van Justitie heeft een aantal volmacht besluiten opgesteld ondermeer over het uitstel van de datum van de algemene vergadering  

Deze besluiten nemen voorlopig de einddatum van 19 april als uitgangspunt maar deze datum kan desgevallend worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd. 

Het besluit voorziet in twee mogelijkheden voor het houden van de algemene vergadering :

  • De algemene vergadering kan worden gehouden op de wettelijke datum met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, b.v. langs elektronische weg. Het is aangewezen dat de raad van bestuur ervoor zorgt dat aandeelhouders of leden hun stemrecht kunnen uitoefenen en vragen kunnen stellen. 

  •  De algemene vergadering kan worden uitgesteld tot maximaal 10 weken na 30 juni 2020.

Met betrekking tot het bestuursorgaan wordt bevestigd dat:  

  • het  onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten.
  •  het bij meerderheid kan beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat

 

RSM BELGIË INFORMEERT U 

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw auditteam, dat uw specifieke situatie samen met u kan analyseren. 

[email protected]

RSM INTERAUDIT

 

Download onze Assurance Insights

assurance_insights.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us