Tax Insight 01-2018 : Winstpremie en andere maatregelen vanaf 1 januari 2018

Nieuw: de winstpremie

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers - onder bepaalde voorwaarden en mits het naleven van de procedure - de nieuwe sociaal en fiscaal aantrekkelijke winstpremie uitkeren aan hun werknemers.
Wijninckx-bijdrage verhoogt
De bijzondere socialezekerheidsbijdrage op het deel van de aanvullende pensioenen dat de grens van 31.836,00 euro (2017) overschrijdt, verhoogt van 1,5% naar 3% met ingang van 1 januari 2018.

Vrijstelling prestaties wordt duurder

Vanaf 1 januari 2018 is de werkgever een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd aan de overheid als hij een werknemer volledig vrijstelt van prestaties met volledig of gedeeltelijk behoud van loon.
Bepaalde situaties blijven uitgesloten van deze bijdrage, bv. vrijstelling van prestaties in het kader van een opzeggingsperiode en wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst.

Sociale zekerheid werkgever daalt opnieuw

De patronale basisbijdrage daalt sociale zekerheid opnieuw, ditmaal naar 25% (in 2016 werd reeds een eerste vermindering naar 30% doorgevoerd). Daarnaast wordt echter ook de structurele lastenvermindering grondig hervormd, waardoor u voorvermelde daling wellicht niet volledig zal voelen.

Interestvoeten gerelateerd aan bedrijfsvoorheffing en belastingen verlagen

Tot voor kort bedroeg de interestvoet voor de nalatigheidsinteresten bij laattijdige betaling of aangifte van bedrijfsvoorheffing of belastingen en voor de moratoriuminteresten verschuldigd bij terugbetalingen door de fiscus 7%.
Vanaf 1 januari 2018 zullen de interestvoeten opgesplitst en op jaarlijkse basis afhankelijk gemaakt worden van de OLO's op 10 jaar. De nalatigheidsinteresten zullen minimum 4% en maximum 10% bedragen. De moratoriuminteresten zullen steeds 2% minder bedragen dan de nalatigheidsinteresten en nog slechts verschuldigd zijn na een ingebrekestelling. Er zullen bovendien geen moratoriuminteresten verschuldigd zijn als de fiscus niet over de nodige gegevens beschikt om de terugbetaling te kunnen uitvoeren.
Voor inkomstenjaar 2018 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% en de moratoriuminterest 2%.

 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking.

Download onze Tax Insight :

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us