RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insight 12-2017: Volledig Belgisch geldverkeer binnenkort toegankelijk voor gerecht en fiscus

Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt.

1. Actuele staat

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.
Momenteel moeten alle banken in België reeds éénmaal per jaar bepaalde gegevens van hun klanten communiceren naar het CAP.
Initieel was het register enkel toegankelijk voor de belastingcontroleurs, maar sinds juli 2016 hebben ook de openbaar aanklagers, de onderzoeks- en strafrechters en de notarissen de mogelijkheid om het register bij de Nationale Bank van België te raadplegen.

2. Wetsontwerp

Om meer slagkracht te krijgen in de strijd tegen fraude, witwassen en financiering van terrorisme, voorziet het wetsontwerp om de databank, toegankelijk voor de fiscus en het gerecht, uit te breiden door het bundelen van meer informatie. De doelstelling van de overheid is de omstandige databank een impuls te geven en te actualiseren. In de toekomst zal de identiteit van de volmachthouders eveneens in het register moeten vermeld worden.

De fiscus en het gerecht zullen dan, onder bepaalde voorwaarden, onderstaande gegevens op een elektronische, beveiligde manier kunnen raadplegen:

  • rekeningen en rekeningstanden;
  • lopende leningen;
  • gehuurde kluizen;
  • buitenlandse rekeningen;
  • cashtransfers van en naar het buitenland via instellingen als Western Union;
  • lopende verzekeringscontracten van takken 21, 23, 25 en 26.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Tax team van RSM België te uwer beschikking.

 

Download onze Tax Insight :

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us